tid

Vad ska vi med tiden till?

Vill du lägga år till ditt liv eller liv till dina år? Många springer så snabbt i jakt på mer tid att de glömmer bort att leva. Livet pågår. Tiden går. Oavsett om vi springer eller inte. Men vi är besatta av att springa i det här samhället. Det ger status. Det ger vikt. Den som inte springer är inte lika mycket värd. Som om det är något fel på dem som väljer att stanna upp, att promenera långsamt, att kanske till och med vanka lite av och an ett tag i livet. Vart är du på väg? Vad ska du göra när du kommer dit? Varför är det viktigt att du kommer dit snabbt? Vad ska du göra med tiden du har sparat på vägen? Eller är det kanske så att den tid du tror att du ska spara hela tiden tycks konsumeras den med, på något mystiskt sätt?

Du vet väl om att tiden är ett mänskligt påhitt. Något vi kollektivt bara har valt att förhålla oss och inrätta oss efter. Livet däremot kom inte vi på, det fick vi, som en gåva när vi kom hit. Uppskatta gåvan, välj förhållningssätt till de mänskliga påhitten.

Med all min kärlek,

Helena

Ta makten över din tid

Vi har alla lika mycket. Tid alltså. 60 minuter på en timme, 24 timmar på ett dygn, 7 dagar på en vecka.  Roa dig med att ta fram en blank kalendersida över en vecka. Först lägger du in tid för sömn, rörelse och tid att äta, så mycket tid du idealt behöver. Sen lägger du in det just du behöver för att må bra; meditation, bara vara, läsa, skriva, tid i naturen, sådant som du över tid vet är en del av dina basala behov för att kunna vara ditt bästa jag. Blocka tiden i kalendern. Avsätt tid för dina nära relationer, familj och vänner. Lägg sedan in din arbetstid inklusive transporttid till och från arbetet. Boka tid för "ground service", tvätta, städa, handla etc. Hur mycket tid har du nu kvar? Oplanerad? 

Tiden som är över kan vi använda åt fritidssysselsättningar, film, TV, sociala medier eller annat som vi gör för att "fördriva" tiden. Hur mycket sådan tid vi har varierar förstås mycket beroende i vilket skede vi är i livet men oavsett om du är småbarnsförälder, pensionär eller student så är vi alla ansvariga för hur vi fördelar de där 60 minutrarna, 24 timmarna och 7 dagarna. Vi har mer makt än vad vi tror. 

Utmaningen ligger i att börja lägga in det som är absolut viktigast för att vi ska må bra. Gör vi inte det kan vi inte vara allt vi vill vara för någon annan, i längden. Den ligger också i att identifiera slacket. Prova att exempelvis mäta hur mycket tid du spenderar på sociala medier eller framför TV:n en vanlig dag. Snittet ligger på ca 6,5 timme i Sverige (källa: Mediebarometern). Ligger du över eller under det snittet? 

Oavsett om du väljer att förändra något som en konsekvens av din lilla tidsstudie eller inte, var medveten om att du har ett val. Det är minutrarna som till slut blir ett liv. Håll koll på tiden som rinner mellan fingrarna. Det är möjligt att skriva en bok på en halvtimme om dagen. Du kan bli riktigt vass på gitarr om du spelar lite varje dag. Du hittar tiden för träning om du verkligen vill. Tar du dig tid för det som verkligen är viktigt för dig?  Vad drömmer du om?

  Med all min kärlek,

Helena

Holistisk hälsa kräver tålamod

Det finns inga quick fixes när det kommer till vår hälsa. Det handlar om tålamod. Jag har lärt mig att det tar 5 dagar för våra tarmceller att förnyas, 3 månader för våra blodceller att bytas ut och 7 år innan vår benceller är utbytta. Det betyder att läkande kan ta tid. Jag har också lärt mig att det tar ca 20% av din sjukdomstid att tillfriskna helt och hållet. I mitt fall betyder det att från att jag blev sjuk när jag var 12 år tills jag hittade ett sätt att läka vid 30 år så räknar jag med 6 år innan min holistiska hälsa är helt på bana. Idag är jag 33 år och jag har fortfarande tålamod.

Jag vill inte ha någon quick fix. Jag vill ha en hållbar framtid. Jag vet att den finns inom räckhåll men jag övar mitt tålamod varje dag. 

Det är därför jag inte förespråkar någon quick fix. Inga piller. Inga mirakelmediciner. Inga yttre behandlingar kan läka oss inifrån och ut. Vi har alla vår egna unika resa och destination. Hitta din väg. Säkerställ att den är hållbar för dig. Lyssna till din egna inre vägledning.

There are no quick fixes when it comes to health. It's all about patience. 

I've learned that it takes 5 days for the gut cells to be replaced, 3 months for the blod cells to be renewed and 7 years for our bone structure to be reborn. That means, healing takes time. I've also heard that it takes 20% of the amount of time you were sick, for you to get perfectly healthy again. In my case, that means, from getting sick at 12 and recovering at 30, 6 years of balancing the body's holistic health again. I'm 33 today. I still have patience.

I don't want a quick fix. I want a sustainable future. I believe it's within in reach but I practice patience every day.

That's why I don't believe in quick fixes. No pills. No drugs. No external remedies can heal us from inside out. We all have our own journey and our own destination. Find your way. Make it sustainable. Listen to your own inner guidance system. 

With all my love,

Helena 

Hur jag spenderar mina dagar är hur jag spenderar mitt liv

Reflekterar du ibland över hur du spenderar din i förhållande till vad som faktiskt är viktigt för dig? Om du inte gjort det kan jag verkligen rekommendera att göra det. Jag brukar göra en tidsinventering för att säkerställa att jag prioriterar min tid i enlighet med mina värderingar, drömmar och ambitioner. Jag gör en uppskattning av en vanlig vecka (inte för att jag har så många "vanliga" veckor i mitt liv just nu, men en uppskattning ger i alla fall en ungefärlig bild). Hur mycket tid lägger jag på arbete, sömn, träning, förbereda och äta mat, resor, hemarbete, meditation, titta på TV, umgås med vänner och familj osv. På samma sida så prioriterar jag vad som är viktigast i mitt liv, för min hälsa och för mig för att säkerställa att jag är på den väg jag vill vara, att jag spenderar min tid på det som faktiskt betyder något. Sen gör jag en jämförelse för att se om listorna är i något sånär i linje med varann eller inte alls.

I perioder av mitt liv har det här verkligen varit en ögonöppnare. När jag ser att jag spenderar all min tid på jobb, transporter och sömn och mina prioriteringar är hälsa, relationer och personlig utveckling, då vet jag att jag behöver göra en förändring.

Vi har alla exakt lika mycket tid. 24 timmar på ett dygn, 7 dagar på en vecka. Det är ingen som får varken mer eller mindre. Men hur vi väljer att spendera den är vårt egna val.  Om vi har valt att göra karriär har vi också valt att lägga en hel del tid på arbete. Om vi har valt att skaffa barn så kommer det förstås att ta en stor del av vår tid. Om vi har valt att bo i hus så kan det ta mer av vår tid än ett boende i en lägenhet skulle göra. Allt handlar om val.

Spenderar du din tid i förhållande till dina värderingar? Om inte, gör en förändring. Du har mycket mer makt över ditt liv än du kanske tror!

Do you ever reflect on what you're spending your time on versus what is most important to you? If you haven't, I can highly recommend it.

I like to do a time inventory to make sure that I prioritize my time according to my values, dreams and aspirations. What I do is that I make an estimate of an average week (not that I have very many average weeks anymore, but the estimation is still an indication). How much time do I spend at work, sleeping, exercise, preparing and eating food, travel, do housework, meditate, watch TV, hang out with friends and family etc. On the same page I prioritize what is most important in my life, for my health and for me to make sure I'm on the path I want to be, spending my time on what is actually important. Then I cross-check whether they are sort of in line or not at all.

In times of my life this has really been an eye opener for me. Whenever I see that I'm spending all my time on working, travelling and sleeping and my priorities are health, relationships and personal development I know I need to make a change. 

We all have exactly the same amount of time. 24 hours to a day, 7 days to a week. No one gets anything else. But how we choose to spend it is our choice. If we want to make a corporate career, we've chosen to spend a lot of time working. If we've chosen to have children, that is going to take a huge chunk of our time. If we've chosen to live in a house, this might take more of your time than if you lived in an apartment. It's all about choices. 

So, are you spending your time according to your values? If not, make a change. You have a lot more power than you might think! 

 

With all my love,

Helena

Livet är ingen tävling, jämför dig inte med andra

Att jämföra sig med andra är lönlöst. Vi har alla fötts till den här erfarenheten med våra egna unika egenskaper, vår egna kurskatalog, i våra specifika förutsättningar. Ingen är som du, ingen har någonsin varit eller kommer någonsin att bli. Du är unik. Det är därför jag tycker tävling och jämförelser är slöseri med energi och tid. Det är inget rättvist spel och det är det inte heller meningen att det ska vara. Det här behöver jag verkligen själv jobba med dagligen. Jag är grymt bra på att jämföra mig med andra. Jag är också riktigt bra på att kombinera alla egenskaper och förutsättningar jag vill ha från olika människor till en perfekt måttstock. Jag tittar på en person med perfekt hälsa, en med den perfekta relationen, en med det perfekta boendet osv. Denna "perfekta person" som i min fantasi har allt är det jag jämför mig med, det är det jag strävar efter. Riktigt slöseri med värdefull tid, det vet jag, samtidigt som jag förlåter mig själv för att jag gör det.

Livet är ingen tävling. Vi ska leva ett liv, inte vinna ett krig. Jag tror att kärleken finns i överflöd för oss alla. Mastin Kipp använder uttrycket "co-opetition". Jag gillar det. Vi kan vinna allihop. Vi kan hjälpa varandra på vår resa att lära oss det vi är här för att lära oss. Vi har alla vår unika kurskatalog med lärdomar vi ska få i den här livstiden. De är alla unika, liksom vi.

Comparison with other people is fruitless. We are all are born to this earth with our own unique traits, our own curriculum, into our own specific circumstances. No one else is the same as you, never have been and never will be. You are unique. That's why competing and  comparing with others is a waste of time and energy. It's not a fair game, and it's not meant to be.

This is a lesson I really need to work on daily. I'm great at comparing myself with others. And I'm really great with combining all the traits that I want in different people into one. I look at one person with perfect health, another with the perfect relationship, the third with the perfect house and so on. I then combine that into one single "perfect person" who's got it all and I think; that's what I'm competing with, that is what I want. Total waste of precious time, I know it and I forgive myself for doing it.

Life is not a competition. I believe love is abundant and there's enough to go around. Mastin Kipp once used the word co-opetition. I like it. We can all win. We can all help each other out in the quest of learning what we are here to learn. We all have our own lessons to learn. They are all unique as are we. 

 

With all my love,

Helena

När jag saktar ner expanderar tiden

Min erfarenhet är att ju bättre jag blir på att rensa mitt liv från måsten och borden och ju mer jag saktar ner, desto mer värdefullt arbete blir gjort och desto mer tid över får jag. Min fantastiska yoga lärare introducerar ofta meditationer med orden Nothing to do, nowhere to go, nothing to attain. Jag vet inte varifrån det kommer, men det får mig alltid att slappna av, tröstande på något sätt och det har hjälpt mig att sortera ut det oviktiga, de meningslösa detaljerna, från det som faktiskt är viktigt.

Det är också min erfarenhet att ju mer stressad jag är, desto sämre resultat får jag på vadhelst jag försöker ge mig på. Mahatma Gandhi ska ha sagt en morgon till sina vänner: Idag kommer bli en väldigt stressig dag, jag kommer inte kunna meditera i en timme. Hans vänner blev förvånade av det här undantaget från rutinerna. Jag kommer behöva meditera i två timmar, lade han då till.

Så, nu när semestertiderna är här, föreslår jag att du saktar ner, tar ett djupt andetag, en promenad, mediterar, bara för att inse att du får tusenfalt tillbaka.

My honest experience is that the better I get at cleaning my life of "must's", "should's" and "have to's" and the more I slow down, the more valuable work I get done and the more time I have to spare.

My beutiful yoga teacher often introduce meditation by the words Nothing to do, nowhere to go, nothing to attain. I don't know where it's from but I find it hugely relaxing, even comforting and I think it has also helped me to sort out the non significant, the petty details, from what's actually important. 

I've also experienced that the more stressed I am, the worse results of whatever I'm trying to accomplish. Mahatma Gandhi allegedly said one morning to his friends: Today will be a very busy day, I won't be able to meditate for an hour. His friends was taken aback by this rare break from his discipline. I'll need to meditate for two, he then added. 

So for this weekend, I suggest you to slow down, take a breath, a walk, meditate, all to realize that I'll give you more time in return.

With all my love,

Helena

Anledningen till att jag aldrig kommer att äga en mikrovågsugn igen

Jag kommer ihåg när mikrovågsugnen kom till Sverige och snabbt växte sig stark på grund av alla tidsbesparingar den ledde till. Det var samma sak i mitt eget liv. För några år sedan fick jag dock information om hur dålig den är för min hälsa och jag slängde ut min. (Någon sa till och med att om du värmer vatten i mikrovågsugnen och sen låter det svalna för att vattna blommorna med det, så dör blommorna. Ett experiment jag aldrig tagit mig tid till att testa.) Jag läste nyligen på om de negativa effekterna av mikrovågor vilket har övertygat mig om att aldrig använda dem igen. Mikrovågor är elektromagnetiska vågor som rör sig i ljusets hastighet. Magnetronerna i mikrovågorna skapar vågenergi. Den här vågenergin förändrar polariteten i molekylerna från positiva till negativa. Den här polariteten förändras miljoner gånger varje sekund i en mikrovågsugn. De här mikrovågorna bombarderar matmolekylerna och gör att de polariserade molekylerna strålar på samma frekvens miljoner gånger varje sekund. Den här friktionen värmer upp maten men skapar samtidigt strukturella skador i molekylerna i maten.

De finns en massa studier som visar på de dåliga effekterna av att mikrovågsvärmd mat och de förbjöds faktiskt i Ryssland redan 1987 på grund av dessa studier.

Vissa forskningsresultat visar att att äta mikrovågsvärmd mat kan skapa permanent hjärnskada genom att det slår ut de elektriska impulserna i hjärnan. Det kan göra att cancer cellerna i  blodet ökar och de kan skapa tumörer i magen eller tarmen. Det kan skapa problem med immunförsvaret och minnesförlust, koncentrationssvårigheter och känslomässig labilitet. Mineraler, vitaminer och andra näringsämnen i mikrovågsvärmd mat minskar eller förstörs helt så att den mänskliga kroppen inte alls kan ha nytta av den. Tester visar att mikrovågsvärmd mjölk, musli, frusen frukt eller frusna grönsaker omvandlade deras beståndsdelar till cancerfrämjande ämnen.

Min slutsats är hursom helst att den tid jag kan spara på att använda en mikrovågsugn aldrig någonsin kan vara värda hälsoriskerna det medför. Jag väljer att meditera mera och expanderar min tid på det sättet istället :)

I remember when the microwave ovens came to Sweden and rapidly grew a big thing because of all the time saving it led to. The same in my life. However, a few years ago I was told that it's really bad for you and threw mine out. (Someone even told me that if you heat water in the microwave and let it cool off, then water your plants with it, they will die. However, I didn't take the time to find out for myself if that was true before I got rid of mine.) I recently found out a little bit more about the bad parts of microwaves which has totally convinced me to never use it again.

Microwaves are electromagnetic energy that travel at the speed of light. The magnetron in the microwave oven produces wave energy. This wave energy converts polarity of molecules from positive to negative. This polarity changes millions of times every second in the microwave oven. These microwaves bombard the food molecules and makes the polarized molecules to radiate at the same frequency millions of times every second. This friction heats up the food and also causes structural damage of the food molecules.

There are numerous studies about the bad effects from eating microwaved food and they were banned in Russia in 1987 because of it.

Some of the findings in the studies are that eating microwaved food can cause permanent brain damage by "shorting out" electrical impulses in the brain. It can cause cancerous cells to increase in human blood and create tumors in or stomach or colon. It causes immune system deficiencies and loss of memory, concentration and emotional stability. Minerals, vitamins, and nutrients of all microwaved food is reduced or altered so that the human body gets little or no benefit from it. And microwaving milk, cereal grains, frozen fruits or vegetables converted their substances into carcinogens.

My conslusion, the time saving of using a microwave oven will never, ever be worth the health risks. I meditate more to expand my time that way :)

IMG_2145 With all my love, Helena