När jag saktar ner expanderar tiden

Min erfarenhet är att ju bättre jag blir på att rensa mitt liv från måsten och borden och ju mer jag saktar ner, desto mer värdefullt arbete blir gjort och desto mer tid över får jag. Min fantastiska yoga lärare introducerar ofta meditationer med orden Nothing to do, nowhere to go, nothing to attain. Jag vet inte varifrån det kommer, men det får mig alltid att slappna av, tröstande på något sätt och det har hjälpt mig att sortera ut det oviktiga, de meningslösa detaljerna, från det som faktiskt är viktigt.

Det är också min erfarenhet att ju mer stressad jag är, desto sämre resultat får jag på vadhelst jag försöker ge mig på. Mahatma Gandhi ska ha sagt en morgon till sina vänner: Idag kommer bli en väldigt stressig dag, jag kommer inte kunna meditera i en timme. Hans vänner blev förvånade av det här undantaget från rutinerna. Jag kommer behöva meditera i två timmar, lade han då till.

Så, nu när semestertiderna är här, föreslår jag att du saktar ner, tar ett djupt andetag, en promenad, mediterar, bara för att inse att du får tusenfalt tillbaka.

My honest experience is that the better I get at cleaning my life of "must's", "should's" and "have to's" and the more I slow down, the more valuable work I get done and the more time I have to spare.

My beutiful yoga teacher often introduce meditation by the words Nothing to do, nowhere to go, nothing to attain. I don't know where it's from but I find it hugely relaxing, even comforting and I think it has also helped me to sort out the non significant, the petty details, from what's actually important. 

I've also experienced that the more stressed I am, the worse results of whatever I'm trying to accomplish. Mahatma Gandhi allegedly said one morning to his friends: Today will be a very busy day, I won't be able to meditate for an hour. His friends was taken aback by this rare break from his discipline. I'll need to meditate for two, he then added. 

So for this weekend, I suggest you to slow down, take a breath, a walk, meditate, all to realize that I'll give you more time in return.

With all my love,

Helena