celler

Holistisk hälsa kräver tålamod

Det finns inga quick fixes när det kommer till vår hälsa. Det handlar om tålamod. Jag har lärt mig att det tar 5 dagar för våra tarmceller att förnyas, 3 månader för våra blodceller att bytas ut och 7 år innan vår benceller är utbytta. Det betyder att läkande kan ta tid. Jag har också lärt mig att det tar ca 20% av din sjukdomstid att tillfriskna helt och hållet. I mitt fall betyder det att från att jag blev sjuk när jag var 12 år tills jag hittade ett sätt att läka vid 30 år så räknar jag med 6 år innan min holistiska hälsa är helt på bana. Idag är jag 33 år och jag har fortfarande tålamod.

Jag vill inte ha någon quick fix. Jag vill ha en hållbar framtid. Jag vet att den finns inom räckhåll men jag övar mitt tålamod varje dag. 

Det är därför jag inte förespråkar någon quick fix. Inga piller. Inga mirakelmediciner. Inga yttre behandlingar kan läka oss inifrån och ut. Vi har alla vår egna unika resa och destination. Hitta din väg. Säkerställ att den är hållbar för dig. Lyssna till din egna inre vägledning.

There are no quick fixes when it comes to health. It's all about patience. 

I've learned that it takes 5 days for the gut cells to be replaced, 3 months for the blod cells to be renewed and 7 years for our bone structure to be reborn. That means, healing takes time. I've also heard that it takes 20% of the amount of time you were sick, for you to get perfectly healthy again. In my case, that means, from getting sick at 12 and recovering at 30, 6 years of balancing the body's holistic health again. I'm 33 today. I still have patience.

I don't want a quick fix. I want a sustainable future. I believe it's within in reach but I practice patience every day.

That's why I don't believe in quick fixes. No pills. No drugs. No external remedies can heal us from inside out. We all have our own journey and our own destination. Find your way. Make it sustainable. Listen to your own inner guidance system. 

With all my love,

Helena