molekyler

Anledningen till att jag aldrig kommer att äga en mikrovågsugn igen

Jag kommer ihåg när mikrovågsugnen kom till Sverige och snabbt växte sig stark på grund av alla tidsbesparingar den ledde till. Det var samma sak i mitt eget liv. För några år sedan fick jag dock information om hur dålig den är för min hälsa och jag slängde ut min. (Någon sa till och med att om du värmer vatten i mikrovågsugnen och sen låter det svalna för att vattna blommorna med det, så dör blommorna. Ett experiment jag aldrig tagit mig tid till att testa.) Jag läste nyligen på om de negativa effekterna av mikrovågor vilket har övertygat mig om att aldrig använda dem igen. Mikrovågor är elektromagnetiska vågor som rör sig i ljusets hastighet. Magnetronerna i mikrovågorna skapar vågenergi. Den här vågenergin förändrar polariteten i molekylerna från positiva till negativa. Den här polariteten förändras miljoner gånger varje sekund i en mikrovågsugn. De här mikrovågorna bombarderar matmolekylerna och gör att de polariserade molekylerna strålar på samma frekvens miljoner gånger varje sekund. Den här friktionen värmer upp maten men skapar samtidigt strukturella skador i molekylerna i maten.

De finns en massa studier som visar på de dåliga effekterna av att mikrovågsvärmd mat och de förbjöds faktiskt i Ryssland redan 1987 på grund av dessa studier.

Vissa forskningsresultat visar att att äta mikrovågsvärmd mat kan skapa permanent hjärnskada genom att det slår ut de elektriska impulserna i hjärnan. Det kan göra att cancer cellerna i  blodet ökar och de kan skapa tumörer i magen eller tarmen. Det kan skapa problem med immunförsvaret och minnesförlust, koncentrationssvårigheter och känslomässig labilitet. Mineraler, vitaminer och andra näringsämnen i mikrovågsvärmd mat minskar eller förstörs helt så att den mänskliga kroppen inte alls kan ha nytta av den. Tester visar att mikrovågsvärmd mjölk, musli, frusen frukt eller frusna grönsaker omvandlade deras beståndsdelar till cancerfrämjande ämnen.

Min slutsats är hursom helst att den tid jag kan spara på att använda en mikrovågsugn aldrig någonsin kan vara värda hälsoriskerna det medför. Jag väljer att meditera mera och expanderar min tid på det sättet istället :)

I remember when the microwave ovens came to Sweden and rapidly grew a big thing because of all the time saving it led to. The same in my life. However, a few years ago I was told that it's really bad for you and threw mine out. (Someone even told me that if you heat water in the microwave and let it cool off, then water your plants with it, they will die. However, I didn't take the time to find out for myself if that was true before I got rid of mine.) I recently found out a little bit more about the bad parts of microwaves which has totally convinced me to never use it again.

Microwaves are electromagnetic energy that travel at the speed of light. The magnetron in the microwave oven produces wave energy. This wave energy converts polarity of molecules from positive to negative. This polarity changes millions of times every second in the microwave oven. These microwaves bombard the food molecules and makes the polarized molecules to radiate at the same frequency millions of times every second. This friction heats up the food and also causes structural damage of the food molecules.

There are numerous studies about the bad effects from eating microwaved food and they were banned in Russia in 1987 because of it.

Some of the findings in the studies are that eating microwaved food can cause permanent brain damage by "shorting out" electrical impulses in the brain. It can cause cancerous cells to increase in human blood and create tumors in or stomach or colon. It causes immune system deficiencies and loss of memory, concentration and emotional stability. Minerals, vitamins, and nutrients of all microwaved food is reduced or altered so that the human body gets little or no benefit from it. And microwaving milk, cereal grains, frozen fruits or vegetables converted their substances into carcinogens.

My conslusion, the time saving of using a microwave oven will never, ever be worth the health risks. I meditate more to expand my time that way :)

IMG_2145 With all my love, Helena