Livet är ingen tävling, jämför dig inte med andra

Att jämföra sig med andra är lönlöst. Vi har alla fötts till den här erfarenheten med våra egna unika egenskaper, vår egna kurskatalog, i våra specifika förutsättningar. Ingen är som du, ingen har någonsin varit eller kommer någonsin att bli. Du är unik. Det är därför jag tycker tävling och jämförelser är slöseri med energi och tid. Det är inget rättvist spel och det är det inte heller meningen att det ska vara. Det här behöver jag verkligen själv jobba med dagligen. Jag är grymt bra på att jämföra mig med andra. Jag är också riktigt bra på att kombinera alla egenskaper och förutsättningar jag vill ha från olika människor till en perfekt måttstock. Jag tittar på en person med perfekt hälsa, en med den perfekta relationen, en med det perfekta boendet osv. Denna "perfekta person" som i min fantasi har allt är det jag jämför mig med, det är det jag strävar efter. Riktigt slöseri med värdefull tid, det vet jag, samtidigt som jag förlåter mig själv för att jag gör det.

Livet är ingen tävling. Vi ska leva ett liv, inte vinna ett krig. Jag tror att kärleken finns i överflöd för oss alla. Mastin Kipp använder uttrycket "co-opetition". Jag gillar det. Vi kan vinna allihop. Vi kan hjälpa varandra på vår resa att lära oss det vi är här för att lära oss. Vi har alla vår unika kurskatalog med lärdomar vi ska få i den här livstiden. De är alla unika, liksom vi.

Comparison with other people is fruitless. We are all are born to this earth with our own unique traits, our own curriculum, into our own specific circumstances. No one else is the same as you, never have been and never will be. You are unique. That's why competing and  comparing with others is a waste of time and energy. It's not a fair game, and it's not meant to be.

This is a lesson I really need to work on daily. I'm great at comparing myself with others. And I'm really great with combining all the traits that I want in different people into one. I look at one person with perfect health, another with the perfect relationship, the third with the perfect house and so on. I then combine that into one single "perfect person" who's got it all and I think; that's what I'm competing with, that is what I want. Total waste of precious time, I know it and I forgive myself for doing it.

Life is not a competition. I believe love is abundant and there's enough to go around. Mastin Kipp once used the word co-opetition. I like it. We can all win. We can all help each other out in the quest of learning what we are here to learn. We all have our own lessons to learn. They are all unique as are we. 

 

With all my love,

Helena