Hur jag startar min morgon sätter tonen för resten av dagen

Under en period i mitt liv var jag väldigt långt ifrån mig själv och levde så mycket mer genom mina tankar än genom mitt hjärta. Jag brukade sätta min väckarklocka så sent som möjligt, hoppa ur sängen och på en gång börja stressa över jobbet, stressa runt, ätandes frukost ståendes upp så att jag kunde komma utanför dörrn och till jobbet så snart som möjligt. En sådan start på dagen satte verkligen tonen för en stressfylld dag. Jag insåg att det här beteende, kombinerat med några andra riktigt ohälsosamma rutiner, inte var bra för min hälsa. Så jag bestämde mig för att ändra på det. Och jag tror att vi alla kan välja att göra en förändring på ett eller annat sätt, om vi verkligen vill. Idag försöker jag starta varje dag på ett positivt och kärleksfullt sätt. Exakt hur mina morgonrutiner ser ut beror på mitt humör, tiden jag har och vad jag känner att jag behöver just den dagen. Men det innehåller alltid en eller flera av följande rutiner;

 • Jag tänker igenom tre saker jag verkligen är tacksam för i mitt liv innan jag kliver upp ur sängen
 • Jag tittar mig i spegeln och säger till den vackra människa som tittar tillbaka att jag älskar henne
 • Jag gör eldandning om jag är riktigt trött och inte riktigt fått tillräckligt med sömn
 • Jag förbereder min frukost med kärlek
 • Jag dansar till en grym låt
 • Jag mediterar
 • Jag säger affirmationer
 • Jag går ut gräset med bara fötter om jag kan
 • Jag gör yoga
 • Jag dricker massor av citronvatten eller bara vanligt filtrerat vatten
 • Jag torrskrubbar hela kroppen
 • Jag ber om hjälp och vägledning
 • Jag drar ett änglakort och är tacksam för den guidning jag får
 • Jag stannar upp och tittar på när solen går upp
 • Jag tar några djupa yogiska andetag
 • Jag läser en inspirerande text eller podcast
 • Jag springer
 • Jag stretchar och jäspar som en katt

Oavsett vad jag väljer att göra så säkerställer jag att jag skapar ett gott humör hos mig själv. Det har tagit ett tag för mig att faktiskt förstå hur stor skillnad den här beteendeförändringen har haft i mitt liv.

Jag kan verkligen rekommendera vem som helst att se över sina morgonrutiner och fundera över om de är till fördel för resten av dagen eller inte. Tidsbrist är ingen ursäkt, många rutiner tar inte mer än några sekunder, medan vissa förstås är mer för lediga dagar.

There was a period in my life when I was far away from myself and living so much more through my thoughts than through my heart. I used to set the alarm clock as late as possible, jump out of bed, immediately start obsessing about work, stressing around, eating my breakfast standing up so that I could run out the door and get to work as soon as possible. This way of starting my day really set the tone for a stressful day. I realized that this behavior, combined with some other really unhealthy rituals, was not good for my health. So, I decided to change. I believe we all could make this shift in a bigger or smaller way. 

Every morning, I make sure I start my day from a positive and loving place, exactly how it's done varies depending on my mood, the time and what I feel I need that particular day. It always involves one or more of the following rituals;

 • I come up with three things I'm really grateful for before I get out of bed
 • I look in the mirror, telling the beutiful person looking back that I love her
 • I do breath of fire if I'm really tired and didn't get enough hours of sleep
 • I prepare my breakfast with love
 • I dance while listening to a favorite song
 • I meditate
 • I say my affirmations
 • I go out with my bare feet in the grass if possible
 • I do yoga
 • I drink lots of lemon water or just regular filtered water
 • I dry scrub my entire body
 • I pray for help and guidance 
 • I take an angel card and say thanks to whatever signs I receive 
 • I stop and look at the sunrise
 • I take a few deep yogic breaths
 • I read an inspiring text or listen to a podcast
 • I run
 • I stretch and yawn like a cat

Whatever I do, I make sure it sets me in a good mood. It has taken me some time to realize how truly powerful this shift has been in my life. 

I definitely would recommend anyone to look at their morning routines and make sure they serves you. Time is not an excuse, most rituals don't take more than a few seconds, while some might be more for days off. 

 

With all my love,

Helena