Maten vi äter idag är inte vad maten brukade vara

Det här lärde jag mig först när jag påbörjade min resa mot holistisk hälsa. Att maten vi äter idag inte är lik den mat vi åt för hundra år sedan. Många i västvärlden äter alldeles för mycket samtidigt som kroppen svälter, på en näringsmässig nivå. Våra celler svälter faktiskt. Även de som äter det mesta av sin mat ifrån växtriket får inte alltid i sig tillräckligt med näringsämnen eftersom våra jordar är så utarmade och de grödor som odlas idag är långt ifrån naturliga.

De som inte äter en växtbaserad "etikettfri" diet är förstås mest påverkade. Vi äter ofta idag inte riktig mat, vi äter "matliknande" produkter. De är framställda i ett labb för att lukta och smaka gott och för att hålla länge på hyllan, för det är på de sättet matindustrin tjänar pengar på dem. Och de som betalar för studierna kring hur mycket vi kan utveckla dessa "matliknande" produkter är oftast matindustriföretagen. De är inte intresserade av att säkerställa att vi får i oss den näring vi behöver, deras fokus är att utveckla produkter som säljer bra och håller länge så att marginalerna blir så höga som möjligt och de tjänar pengar. Visste du förresten att vi utvecklat 77 000 syntetiska kemikalier sedan 1940. Många av dem används i vår mat, våra hudprodukter, i våra städprodukter osv.

Det är förstås inte helt lätt att kryssa i den här djungeln, men jag har några tumregler som jag försöker följa;

 • Ju enklare mat, desto hälsosammare
 • Om hållbarheten på produkten är längre än mitt liv så äter jag det inte
 • Om jag inte kan uttala substanserna i innehållsförteckningen försöker jag undvika det
 • Jag väljer alltid det ekologiska alternativet
 • Jag försöker äta så mycket "etikettfri" mat som möjligt, som grönsaker och frukt
 • Jag hjälper min kropp att få i sig de saknade näringsämnena genom superfoods och kosttillskott (mer om det i ett annat inlägg)

One major thing I've really come to understand while learning more about holistic health is that the food we eat today is not the kind of food we ate a hundred years ago. 

Most people in western world today is overfed but still starving on a nutrient level. Our cells are actually starving. Even those eating a plant based diet might not get enough nutrients cause our soils are so deprived and the crops grown are far from their natural state. 

Those not eating a plant based, "label less" diet are of course even more affected. A lot of the time we are not eating food anymore, we are eating food like products. They are made (in a lab) to look and smell good and to have a long shelf life, because that's how you make money out of them. And the institutions paying for the studies on how far away from natural we can take this is mostly the food industry. They are not interested in making sure you get the nutrients you need, their focus is coming up with products that sells well and lasts long so that the profits are as high as possible. Did you know that we've come up with 77 000 synthetic chemicals since 1940. A lot of them are used in our foods, our skin care products, our cleaning supplies etc. 

It's not easy getting your way through this jungle, I know, but I have some rules of thumb;

 • The simpler the food, the healthier it is
 • If the shelf life of the product is longer than mine, I don't eat it
 • If I can't pronounce the substances in the food, I try to avoid it
 • I always go for the organic option
 • I try to eat as much "label less" food as possible, as in vegetables and fruits 
 • I help my body get the missing nutrients through superfoods and supplements (more on that in another lesson) 

With all my love,

Helena