Tro kallas tro för en anledning

Jag växte upp i en kristen familj och spenderade de flesta av mina söndagar i kyrkan. Även om jag inte tror på allt som står i Bibeln så är jag så tacksam för det stöd min tro alltid har gett mig. I tonåren behövde jag ofta försvara min tro av olika anledningar. När jag kände som att jag blivit intryckt i ett hörn av människor som ville ha vetenskapliga bevis och logiska resonemang för vad jag hävdade att min tro gjorde för mig hade jag alltid samma svar: Jag kan inte säkert veta att min tro är på riktigt. Men det absolut värsta som kan hända är att när jag dör, så händer ingenting, jag ligger där och ruttnar i jorden. Då kan vem som helst komma och knäppa mig på näsan och säga "Jag sa ju det, din tro var inte på riktigt" och de är välkomna då, jag bryr mig inte. Det enda som då har hänt är att jag har fått leva ett helt liv i trygghet.

Min tro växer sig starkare varje dag och min religion är Kärleken. Jag tror på en högre makt, universum, Gud, alltet, änglar, vadhelst du vill kalla det. Det hjälper mig och guidar mig och ger mig tecken varje dag. Jag vet inte om det jag tror på är på riktigt, jag har inga logiska fakta, fast många andliga sådana. Tro kallas för tro av en anledning.

I grew up in a Christian family, spending most of my Sundays in church. Even though I don't believe in everything that is written in the Bible I'm forever grateful for the support my faith has always given me. 

When in my teens I often had to defend my beliefs for various reason. Whenever I felt cornered by people wanting logic reason or scientific proof for what I was claiming my faith did for me, I always had the same response: I can't know for a fact that my beliefs are true. But the absolute worst thing that could happen is that when I die, nothing happens and I lay there rotting in the ground. Then, whoever wants to come and tell me "I told you so, your faith was all a lie", are very welcome, I won't mind. The only thing that would have happened in that case is that I will have lived a whole life feeling loved and taken care of".

My faith is growing stronger everyday and my religion is Love. I believe in a divine order, the Universe, God, a higher power, angels, whatever you want to call it. It helps me and guides me and gives me signs daily. I don't know that what I believe is true, I have no logic facts, although lots of spiritual ones. Faith is called faith for a reason. 

 

With all my love,

Helena