Hur istället för varför

Jag älskar frågan Varför?. Varför blev du sjuk? Varför trivs du inte på jobbet? Varför kommer ni inte överens?  Men ibland kan Varför få oss att fastna i konstateranden och offermentalitet. Jag blev sjuk för att jag stressade för mycket. Jag trivs inte på jobbet för att jag min chef är dum. Vi kommer inte överens för att vi är så olika. 

Även om svaren är informativa så ger de inga lösningar. Ibland behövs ett Hur? Hur kan du bli frisk? Hur kan du börja trivas på jobbet? Hur kan ni komma överens bättre? Oavsett vad svaren på frågorna blir så finns en del av lösningen där. 

Ibland kan vi behöva börja med Varför men fastna inte där, gå direkt vidare till Hur och finn lösningen för att komma vidare. 

Med all min kärlek,

Helena