offer

Du är den gemensamma nämnaren i ditt liv

Det här kan låta tufft eller väldigt empowering - perspektivet väljer du, men faktum är att den enda gemensamma nämnaren i ditt liv är du.  Du är den som varit delaktig i alla dina beslut. Du är den som varit en del i alla dina relationer. Du är den som tagit hand om din kropp. Du är den som varit med i alla dina erfarenheter. 

Vi kan skylla på andra människor, omständigheter och situationer hur mycket vi vill. Vi kommer alltid hitta någonting utanför oss själva som orsakat den livssituation vi nu är i. Men det där utanför oss själva kommer alltid variera, person, situation, plats, omständigheter, den enda som alltid är närvarande är du. 

Ibland kan vi göra klokt i att se oss själva i spegeln, utan dömanden eller anklagande, utan med värme, och se vilken del vi själva har i det som hänt, i våra relationer. i hur vårt liv ser ut. 

Du är trots allt den gemensamma nämnaren i ditt liv, det finns en enorm kraft i det. 

Med all min kärlek,

Helena

Hur istället för varför

Jag älskar frågan Varför?. Varför blev du sjuk? Varför trivs du inte på jobbet? Varför kommer ni inte överens?  Men ibland kan Varför få oss att fastna i konstateranden och offermentalitet. Jag blev sjuk för att jag stressade för mycket. Jag trivs inte på jobbet för att jag min chef är dum. Vi kommer inte överens för att vi är så olika. 

Även om svaren är informativa så ger de inga lösningar. Ibland behövs ett Hur? Hur kan du bli frisk? Hur kan du börja trivas på jobbet? Hur kan ni komma överens bättre? Oavsett vad svaren på frågorna blir så finns en del av lösningen där. 

Ibland kan vi behöva börja med Varför men fastna inte där, gå direkt vidare till Hur och finn lösningen för att komma vidare. 

Med all min kärlek,

Helena

Ta hand om dig själv, även när du hjälper andra

När jag gick min Rescue Diver-kurs fick vi lära oss att det värsta vi kan göra när vi ska försöka rädda någon annan är att göra oss själva till ytterligare ett offer. Om någon håller på att drunkna och du hoppar i utan att kunna simma så hjälper du inte, du skapar bara mera kaos.  Jag tror detsamma gäller överallt. Vi vill så gärna hjälpa allt och alla men vi behöver hjälpa oss själva först. Det gäller allt från att bli medberoende för att stötta en missbrukare till att jobba sig till utbrändhet inom vården till att göra allt för alla andra och inget för sig själv. 

Ditt första ansvar är dig själv. Lär dig att ta det ansvaret, lär känna dig själv och dina behov och hjälp dig själv först, säkerställ att du är stark i dig själv, då och bara då, kan du på riktigt rädda världen (eller i alla fall delar av den!).

Med all min kärlek,

Helena