Hälsa är inte frånvaro av sjukdom

Den här har verkligen varit en game changer för mig. Jag lever fortfarande med sex autoimmuna diagnoser men jag ser mig själv som mer full av hälsa än jag någonsin varit. Jag känner mig hälsosammare än före min första diagnos. För mig är hälsa summan av dina val varje dag. Vi har alltid friheten att välja om vi ska göra ett hälsosamt val eller inte. Det var någon som sa att vi alltid har valet att konsultera Dr Luft, Dr Sol, Dr Vatten, Dr Näring, Dr Träning och Dr Återhämtning, de finns alltid där för att hjälpa oss till en bättre hälsa. Och, som jag skrivit om förut, hälsa är ju inte bara fysisk hälsa, det är lika mycket sinne och själ. Om det finns en obalans i någon av de tre kan ohälsa visa sig i någon annan av dem.

Balans och Kärlek är nyckeln, oavsett hur många diagnoser du har och kom alltid ihåg, en diagnos är inte en prognos för ditt liv.

This one is profound for me. Still living with six autoimmune diagnosis I consider myself being healthier than I've ever been. I feel healthier than before my first diagnosis. I think your health is the sum of your choices every day.

We are always free to choose whether we're going to make a healthy decision or not. As someone put it we can always consult Dr Air, Dr Sun, Dr Water, Dr Nutrition, Dr Exercise and Dr Rest, they're always there to help us towards a better health. And, as I've said before, health isn't just about physical health, it's just as much linked to our mind and our soul. If there is an imbalance in either one of the three, the unhealthy expression might show in any of the three.

Balance and Love is key, no matter how many diagnosis you might have, and always remember, a diagnosis is not a prognosis for your future.

With all my love, Helena