Dina ord har betydelse

Den här är riktigt viktig. De ord du väljer kommer att ha en direkt inverkan på ditt liv, oavsett om det är ord i en konversation med någon annan eller om det handlar om orden du använder i dina tankar. Jag kan känna av förändringen av energi när jag själv eller någon i min närhet använder uttryck som Det kommer aldrig att funka eller Det här är så typiskt, det händer alltid mig. Min energi sjönk bara jag skrev det där. Kände du samma sak av att läsa det? Jag menar inte att det inte är okej att känna sig låg ibland eller vara ledsen över något men vi ka kan välja att vara konstruktiva, att tydligt uttrycka våra känslor och behov utan att vara bara allmänt pessimistiska. Sedan jag aktivt börjat fundera över vilket manus jag använder, reagerar jag när jag märker att jag börjar bli bitter och kan aktivt välja ord som höjer min energi. Allt du säger kommer tillbaka till dina egna öron så var noga med vilka ord du vill fylla ditt liv med.

Jag tror att det samma gäller med den historia du väljer att berätta om dig själv. Allt som följer Jag är kommer att manifesteras i ditt liv så om du går omkring och säger Jag är tråkig eller Jag är inte värd det där så kan du nästan vara säker på att det är så det kommer att bli. Känn skillnaden i att istället säga Jag är fantastisk eller Jag är så värd det här, shit, det gör verkligen hela skillnaden för mig, och det är dessutom så mycket mer sant. Jag förstår om detta kan uppfattas provokativt för vissa, att gå omkring och säga fina saker om dig själv, men, det här är för viktigt för att jag ska bry mig om dem.

Lyssna på din inre dialog; säger du alla de kärleksfulla saker till dig själv som du är värd att höra? Är du din egna bästa coach och cheerleader? Om inte, prova, och jag kan nästan lova att det kommer att förändra ditt liv. Fake it til you make it om du behöver. Välj bara ord av Kärlek (och inte av rädsla).

This is so fundamental to me. The words you choose will have a direct impact on your life, no matter if it is in a conversation with someone else or if it's the words in your head. I instantly feel the energy shift when someone around me, or myself, uses expressions like It'll never work or This is so typical, things like this always happens to me. See, I felt my energy go down just writing it, did you feel the same reading it?

I don't mean it's not okay to be down from time to time or to feel bad about something but we can choose to be constructive about it, expressing our emotions and our needs without just being generally pessimistic. Since I actively worked on changing my script whenever I tend to get bitter in my words I have truly felt an energy shift towards higher and lighter energy. Whatever you say will come back to your own ears so be careful in choosing what lyrics you want to hear in your life.

I also think this is true when it comes to the story you tell about yourself. Whatever follows I am will come looking for you, so if you walk around saying I am boring or I am unworthy that might actually manifest itself. Feel the difference of changing it to I am amazing or I am worthy, man, that's so much more uplifting and it's definately much more true. This might be provocative to some people, to go around arguing all the beutiful things that you are, but, to my opinion this is far to important to care about them.

Listen also to your inner dialogues, do you say all the loving things to yourself that you're worth hearing? Are you your own best coach and cheerleader? If not, try it out, and I can promise you it'll change your life. Fake it til you make it if you have to. Just chose words of Love (and not of fear).

With all my love, Helena