desire

All we ever really want is to feel good -Desire mapping

I vårt samhälle är de flesta av oss ganska inprogrammerade på att prestera, åstadkomma och nå våra mål i livet. Oavsett om det handlar om att få det där jobbet, köpa det där huset, ha den där familjen, åka på den där resan eller skriva den där boken så är det ofta det där drivet som hela tiden pushar oss framåt till om-bara-landet långt framför oss.  I våras läste jag äntligen Danielle Laports fantastiska bok The Desire Map som handlar om att ifrågasätta varför vi så gärna vill uppnå, göra eller ha det vi tror att vi vill ha. Hennes grundtes är att vi alla ju egentligen bara vill må bra och att om vi tar reda på vad det är för känslor, våra core desired feelings, som tar oss dit så behöver vi inte vänta på om-bara.

Om det är ett hus vid havet som du drömmer om och som du nu jobbar för att kunna köpa - vilka är de känslor du förväntar dig att känna när du väl har det? Kanske är det frihet, trygghet, nära naturen, hälsa, närvaro eller något helt annat. Om det är den där perfekta familjen du längtar efter - vad är du tror att den ska ge dig? Kanske är det tillhörighet, kärlek, ro, harmoni, livlighet eller närhet du föreställer kommer med den perfekta familjen. 

Oavsett vilka livsmål och drömmar vi än må ha så har vi alltid en förväntan på att vi då ska få uppleva olika känslor som får oss att må bra. Tanken bakom Desire Mapping är att identifiera vilka av alla dessa känslor som är viktigast för oss för att sedan försöka uppleva dem nu istället för sen. De kanske kommer senare också, men varför vänta? Om det är tillhörighet, trygghet, kärlek och närvaro som du identifierat som viktiga känslor för dig, vad kan du göra för att uppleva dem redan idag?

För mig har det här verkligen varit en häftig process. Jag har mina core desired feelings skrivna på min badrumsspegel. Varje morgon går jag igenom dem för att påminna mig själv om vad som viktigt för mig. Varje kväll utvärderar jag min dag utifrån dem (det är verkligen slående hur ofta jag får uppleva dem alla varje dag när jag vet vilka de är!) och utvärderar om jag vill förändra något inför nästa dag för att få uppleva dem mer.

Genom att ta ansvar för vad som är viktigt för oss tror jag att vi lättare når våra långsiktiga mål och får mer livsenergi för att hjälpa andra att hitta sin väg. 

Vilka är dina viktigaste känslor för att du ska må bra? Nu, idag och imorgon? 

  Med all min kärlek,

Helena

Förändring kräver vilja

Jag har så många gånger i mitt liv trott att jag velat förändring. En förändring i frustrerande arbetssituation. En förändring genom att bild familj. En förändring i min meditationsrutin. Oavsett vad är viljan viktigast. Att bara önska förändring räcker nog inte. En sense of urgency tror jag också är bra. För tre år sedan började jag verkligen bli desperat. Jag var sjuk, mina dagar bestod av ändlösa läkarbesök, massa symtom, ingen gav mig några svar mer än information om att det troligtvis skulle bli värre. Den desperationen vändes så småningom till vilja, en desire. En stark vilja att förändra min prognos. Det var då en möjlighet till en ordentlig livstilsförändring dök upp.

Även om förändringen var tuff, direkt och extremt energikrävande så kunde jag göra det för att jag hade viljan, desire. Det var min drivkraft, min motivation och jag var hela tiden 100 % investerad i en livstilsförändring.

Det har också hjälpt mig att förstå varför vissa förändringar är så svåra, jag saknar viljan, desire. Vilja från hjärtroten. Nu försöker jag hitta den där viljan för att faktiskt vilja föröndras eller helt enkelt lämna det tills jag hittar viljan.

Vad har du en äkta vilja att förändra?

This is so true for me. There have been so many times in my life when I have thought I wanted some kind of change. Wanted to get out of a frustrating work situation. Wanted to find someone to start a family with. Wanted to start meditating daily. Whatever it is I think desire is key. Just wanting is not enough. Desiring is required. A sense of urgency might also be fueling.

Three years ago I was getting desperate. I was really sick, my days where endless with doctors appointments and various symptoms, no one was giving me any answers other than that it would most probably get worse. The desperation somewhere along the way turned to a desire. A real desire for a change of my prognosis. That's when my opportunity for a lifestyle change came around.

Even though the change was tough, immediate and highly energy consuming I was ready to do it because I had the desire. That was always my driver, my motivation and kept me always 100 percent invested in changing my ways.

This has also made me understand why some changes are much harder, it's because I'm high on wanting but low in desire. Real heartfelt desire. And I'm trying to make sure to find a desire for real change or just simply leave it be until I do.

What are you wanting to change? What are you desiring to change?

IMG_3678 With all my love, Helena