Det handlar inte bara om vad du äter utan också om vad som äter dig

Jag har en tendens att fokusera på matdelen av mitt läkande, särskilt när jag pratar med människor eftersom jag har en massa fördomar om att många skulle tycka att jag var knäpp och jag var helt öppen med min tro. Men just den här delen är faktiskt ganska enkel. Städar du någonsin bland dina tankar och känslor? Är du medveten om vart ditt fokus hamnar när du inte är uppmärksam på det? Den här insikten har verkligen varit viktig i mitt liv. Att varje dag, lära mig mer och uppmärksamma var min tankar tar mig när jag och hur det påverkar mig. Min mindfulness- eller medvetandeträning har hjälpt mig mycket i det.

Förr kunde jag gå omkring och älta saker i veckor utan att riktigt vara medveten om det. Det kunde vara en konflikt eller något jag störde mig på hos mig själv. Jag spenderade massor av tid på att ha dåligt samvete, gå igenom samma sak om och om igen eller oroa mig för framtiden. Jag visste inte då vilken otrolig inverkan det hade på min livskvalitet.

Jag blir bättre och bättre på att observera mina tankar och känslor, att vara medveten om vad som äter mig. Att helt enkelt bara identifiera situationen som den är hjälper mig att kunna hantera den på ett bättre sätt. Att göra ett medvetet val att förändra, lämna eller acceptera.

Jag är inget offer för min omständigheter, lika lite som jag är fånge i mina tankar och känslor. Jag kan göra medvetna val om var lägger min energi och vad jag tillåter äta sig in i mitt liv.

I tend to focus a lot on the food part of my healing, especially when talking to people because I have all this prejudice that people will think I'm crazy if I was all spoken out about my beliefs. But this bit is actually quite straightforward.  

Do you ever clean out your mind or your feelings? Are you aware of where your focus is going when you're not paying attention? In my life, this realization has been huge. Learning, day by day, to pay attention to where my mind is travelling and what that's doing to me. My mindfulness practice has helped me a lot in this. 

In the past I could spend weeks obsessing about something without really being aware of it. It could be a conflict or something I wasn't happy about in myself. I spent huge chunks of time having bad conscious, going over the same event over and over again or worrying about the future. Little did I now this was affecting my life in a big way.

I'm getting better and better at observing my thoughts and feelings, being aware of what's eating me. Just the simple identification of the situation really helps me do something about it. Make the conscious choice of changing, leaving or accepting. 

I'm not a victim of my circumstances, nor am I the prisoner of my thoughts or feelings. I can make conscious choices about where to put my energy and what is aloud to eat its way into my life.  

 

With all my love,

Helena