Att lyssna på mig själv

Jag blir ibland splittrad, förvirrar mig själv med andras åsikter, lever och lyssnar utanför mig själv. Det är då mitt liv verkligen rör till sig. Jag försöker spendera lika mycket tid inåtblickande som utåtblickande. Jag försöker tysta ner världen och mina tankar tillräckligt för att höra vad mitt liv, Gud, universum eller vad du nu vill kalla det, försöker säga till mig. Det är när jag har tillit och bara lyssnar inåt som de mest fantastiska svaren kommer till mig. Visst, ibland kan jag behöva höra om någon annans erfarenhet från en liknande situation eller få råd från någon jag litar på, men oftast, när jag vänder mig till andra, så behöver jag bara att någon lyssnar. Jag har redan svaren jag behöver.

När det kommer din egna hälsa, så vet du vad du behöver göra.

I sometimes get shattered, confusing myself with the opinions of the world, living and listening outside of myself. That's usually when things get really messed up.

I try to spend as much focus inwards as outwards. I try to quite my world and my mind enough to hear what my life, God, the Universe or whatever you call it, is trying to tell me. It's when I keep my faith and just listen that the answers emerges in the most beutiful way. Sure, sometimes I might need to hear about someone else's experience from a similar situation or get advice from someone that I trust, but most of the time, when I turn to others, I just need someone to listen. I already have all the answers I need.

When it comes to your own health, you know what to do.

IMG_3708 With all my love, Helena