Affirmationer

Jag tror att jag fick min första affirmation från min underbara terapeut för ungefär sex år sedan. Vi jobbade med egenkärlek och att jag behövde acceptera mig själv. Affirmationen var; Jag, Helena, förtjänar bara det allra bästa i livet. Shit, den var tuff. Det tog mig månader innan jag faktiskt kunde se mig själv i spegeln och säga affirmationen utan att titta bort en enda gång. När jag gått igenom tuffa perioder i mitt liv har jag börjat ifrågasätta det där Om jag nu är värd bara det allra bästa, hur kommer det sig att jag inte får det?. Då var det en väldigt vis person som sa till mig att vi kanske inte alltid vet vad som är bäst för oss. Och, när jag ser tillbaka på de perioderna så känns det så sant, jag hade inte velat vara utan några av de där erfarenheterna för jag hade inte velat vara någon annanstans eller vara någon annan än där och den jag är idag. Genom åren har jag jobbat med olika affirmationer för olika behov. Jag använde till exempel Jag är stark, frisk och hälsosam flera gånger dagligen under mitt tillfrisknande från min senaste sjukdomsperiod. Jag använder Jag är trygg i mig själv och lever i tillit och frid om jag känner att jag håller på att få ångest.

Det finns massor av information om affirmationer online, som filmen The Secret eller boken You can heal your life av Louise Hay och tusentals vittnesmål från människor som har blivit hjälpta av affirmationer. Jag känner inte till vetenskapen bakom det och om det är placebo eller inte men det spelar inte så stor roll för mig, så länge det funkar så kommer jag att fortsätta säga mina dagliga affirmationer för att göra mitt liv ännu bättre än det redan är.

Vilka erfarenheter har du av affirmationer?

I think I got my first affirmation from my lovely therapist about six years ago. We were working on self-love and me accepting myself. The affirmation was I, Helena, deserve only the best in life. Man, was that a tough one. It took me months before I could actually look at myself in the mirror and say the affirmation without looking away at some point. When I've been through more difficult periods in my life I started to question it If I'm worth only the best, how come I don't get it? until a very wise soul said that maybe we don't always know what is actually best for us. And, in retrospective, that's true too, I wouldn't want to be without any of my experiences in life cause I don't want to be anywhere else than I am.

Over the years I've worked with different affirmations in different circumstances. I for instance used I am strong, well and healthy frequently for many months while I was getting well from my last "dis-ease period". I use I am safe and live in faith and peace whenever I get anxious. 

There is a lot of information about affirmations online, such the movie The Secret or the book You can heal your life by Louise Hay and thousands of testimonies from people who has been helped by affirmations. I don't know the science behind and if it's placebo or not but it doesn't matter to me, as long as it works I'm going to keep doing my daily affirmations to make my life even sweeter. 

What's your experience with affirmations?

IMG_3594 With all my love, Helena