Mitt emellan ska upp!

Jag avslutade nyligen min kurs "Hejdå stress! Välkommen balans!" tillsammans med mina fantastiska deltagare. Vid sista kurstillfället, när vi skulle sammanfatta den resa vi gjort tillsammans och det vi lärt oss konstaterade vi att det mesta i livet är "normalläge", något sorts mitt emellan, varken topp elker dal, och att det är där vi verkligen kan göra skillnad för vår livskvalitet.  Det är min vision för Pure Personal Power, att hjälpa människor att höja sitt normalläge till lite mer fantastiskt. Vi har alla djupa dalar och höga toppar, det är en del av den mänskliga erfarenheten. Hur djupa dalarna är och hur höga topparna är beror på vilka vi är och vad vi är med om, det tillhör vår unika resa. Men den allra största delen av våra liv är mitt emellan, varken topp eller botten, bara vardag. 

Det är i vardagen vi verkligen kan göra stor skillnad. Vilket tankeklimat har du när du står och väntar på bussen? Vad väljer du att ägna en vardagskväll åt? Vilken syn har du på omvärlden och människorna omkring dig? Händer saker för dig eller mot dig? Får du lektioner i livet eller är du ett offer för omständigheterna? Väljer du att se ljuset eller klänger du dig fast vid det mörka? Tar du ansvar för dina val eller skyller du ifrån dig? Tar du emot kärlek eller stöter du bort den? Väljer du kärlek eller väljer du rädsla?

Alla dessa val är det som blir vårt liv. Det är precis här jag vill jobba. Det är här jag vill hjälpa dig. Det är precis här jag ska vara. Mitt emellan ska upp!

Med all min kärlek,

Helena