Om du inte behöver stressa upp dig, gör inte det

Den här är kort. Reflektera över alla stressorer du har i ditt liv och inom vilka områden du springer omkring och stressar upp dig fast du egentligen inte behöver. Stress är inte bra för din hälsa. Är aldrig bra. Jag kan ibland komma på mig själv med att rusa runt i min lägenhet en lördagsmorgon, städandes, fast jag egentligen inte har någon tid att passa. Eller så springer jag i trapporna fast ingen väntar mig ett särskilt klockslag (och vad tjänar jag egentligen på att springa, 10 sekunder?). Okej, om du ska med ett flyg till andra sidan jordklotet kanske det är dags att springa, men, kom igen, hur ofta händer det?

Jag tror att konsekvenserna av all vår stress på vår hälsa är mycket värre än vinsten av några mintuer här och där. Varför stressar vi så mycket? Vart ska vi? Och vad ska vi göra när vi kommer dit? Leva?

This is a short one. Reflect on all the stressors you have in your life and in what areas you are running around stressing though there's really no need. Stress is really not good for our health. Never.

I sometimes find myself running around cleaning my apartment on a Saturday when I really have no time limit. Or rushing in the stairs when no one is expecting me at a specific time (and what am I gaining by running, 10 seconds?). Okay, if the flight to the other side of the world is about to take off there might be reason to rush, but come on, how often is that happening?

I think the health consequences are far worse than gain of a few minutes. Why are we hurrying so much? Where are we going? And what will we do when we get there? Live?

IMG_3653 With all my love, Helena