Fira det du har åstadkommit istället för att fokusera på allt du har kvar

Jag tror verkligen det här är viktigt för många av oss. Vi vill alltid mer, göra mer, ha mer, åstadkomma mer. Det kan ju förstås vara en bra sak, för det driver oss till att utveckla mer av vår potential och att alltid växa och lära oss mer. Men jag tror att det oftast får ta för mycket fokus. Vi fastnar i "om-bara" snarare än att uppskatta nuet, vilket ju faktiskt är det enda vi har. Så, nästa gång du avslutar din arbetsdag med att skälla på dig själv för att du inte checkade av allt på din att-göra-lista, försök fokusera på det du faktiskt gjorde istället. Fira det du har lärt dig idag och alla bra saker du faktiskt gjort. Reflektera över vad som gick riktigt bra idag, vad som faktiskt gick som planerat och alla saker som inte gjorde det, hur hjälpte det dig att växa? För vi människor har ju en tendens att aldrig bli klara, aldrig nöja oss med det vi har, att-göra-listan tar aldrig slut.

Klappa dig själv på axeln ibland och glöm inte att ta ett medvetet andetag i närvaro då och då. Lite love bombing till sig själv har aldrig skadat!

I think this is a big one for so many of us. We always want more, want to do more, have more, accomplish more. This, of course, can be a good thing, because it drives us to develop more of our potential and to always grow and learn. But I think it many a times takes too much focus. It traps us in the "if only"-mode rather than appreciating the present moment which is pretty much all we really have.

So, next time you end your working day by banning yourself for not ticking every box on your to-do list, try to focus on what you actually accomplished instead. Celebrate what you learned today and all good things you actually did. Reflect on what was successful today, what did go exactly as planned, and the things that didn't, how did that help you grow? Cause, you know what, as humans we have a tendancy to never be finished, to never settle with what we have, the to-do list will never end.

So, salute yourself more and don't forget to take a conscious breath in the present moment. A little bit of self love bombing everyday never hurt anyone. Happy Valentines!

IMG_3664 With all my love, Helena