medicin

One size does not fit all

Det här är ju ganska självklart men när vi tittar på media eller skolmedicinen idag så är det inte så tydligt. Vi är alla unika, olika, och perfekt imperfekta på vårt eget sätt. Vi kommer aldrig att hitta en lösning på alla hälsoproblem, ett botemedel för cancer eller ett piller för att all smärta ska försvinna. Vi kommer alla hit med vår egna fysiska programmering av kroppen, vårt DNA, våra gener är alla unika för just oss. Och under vår livstid lever vi med väldigt olika förutsättningar, med olika livsstil och i olika miljöer. Jag rekommenderar alltid att prova olika saker, helst naturliga sätt att läka, för att hitta det som passar dig. Det kan ta en hel del tid, men det kommer alltid att vara värt det. Det är också viktigt att komma ihåg att det våra unika kroppar behöver när de är små är inte samma som när de äldre, är inte samma som när de är stressade, är inte samma som när de är sjuka.

Jag hoppas att individanpassad medicin är framtiden, men jag tror tyvärr vi kan behöva vänta ett tag. Så, tills dess, snälla, ta ansvar för din egna hälsa och lyssna alltid till din kropp, den ljuger inte.

This is quite basic but looking at the media or conventional medicine today it's not that clear. We are all unique, and different, and perfectly imperfect in our own way. We're never going to find one solution for all health problems, one cure for cancer, one pill to make all pain go away. 

We all come here with our own separate physical programming of this body, our DNA, our genes are all unique to us. And during our lifetime we live under very different circumstances, with different lifestyles and in different environments. I say try different things, preferably natural ways of healing, to find what suits you. It might take some time, but it will always be worth it. And remember that what our bodies need when we're kids is not the same as when we're old, is not the same as when we're stressed, is not the same as when we're sick. 

I hope that this is the future; personalized medicine, but I think we need to wait a while. And until then, please take responsibility for your own health and always listen to your body, it doesn't lie.

With all my love,

Helena