divine

Du har alltid ett val

Jag tror att det finns en plan. En mening. Men jag tror också att vi har en fri vilja. Ett val. Vi har alltid friheten att välja. När livet känns tufft och "motgångarna" hopar sig - väljer du att se det som en kris eller som en intensiv utvecklingsperiod? När en relation tar slut eller när du förlorar något som varit viktigt för dig - är det slutet eller kanske början på något nytt?

Livet har den mening vi ger det. Väljer du att se divine timing i det som sker i ditt liv eller väljer du att se dig själv som ett offer för yttre negativa omständigheter? 

Som vanligt, jag säger inte att det är lätt, jag säger att det är möjligt. Vad väljer du?   

 Med all min kärlek,

Helena