Rösten från din inre kompass

Jag tror att vi alla har en inre kompass eller guide, tätt länkad till Kärleken och universum. Ibland kallar vi det för magkänsla eller intuition. Oavsett vad vi kallar vi kallar den tror jag att den alltid visar oss vägen. Jag tror också att det är när vi inte lyssnar till den inre rösten, det är då vi blir sjuka, blir utbrända eller deprimerade. Den  inre rösten är oftast inte särskilt högljudd, särskilt inte om vi har tystat ner den, men den är alltid där, om bara som en viskning, så vi behöver ofta bli väldigt stilla och tysta själva för att höra den.

Den inre rösten kan också guida oss genom känslor, såsom glädje, nyfikenhet, förväntan, lust och längtan. Att känna de känslorna är ett säkert tecken att vi är på rätt väg.

Sen jag började samarbeta med min inre guide och verkligen lyssna har mitt liv verkligen fått en positiv vändning. Jag känner att jag är på min rätta väg och jag har otroligt mycket mer glädje i min vardag, jag hittar den i det lilla, som hela tiden guidar mig åt rätt håll.

För några månader sen hade jag ett stort beslut att ta. Jag hade blivit erbjuden ett jobb i Köpenhamn och jag kände mig verkligen splittrad kring mitt beslut att tacka ja eller inte. Det nätverksmöte jag skulle gå på dagen innan jag behövde lämna mitt besked blev plötsligt inställt och jag blev verkligen ledsen för jag hade förlitat mig på att mina nätverkskollegor skulle kunna hjälpa mig i mitt beslut. Eftersom mitt förmiddag ändå var bokad för det inställda nätverksmötet stannade jag hemma och gick på en långpromenad, satte mig ner vid en sjö, slöt ögonen och lyssnade inåt. Bara lyssnade. Det dröjde inte länge förrän det bara sjönk in, vad jag behövde göra. Jag skulle tacka ja till jobberbjudandet i Köpenhamn. Samtidigt som jag tog beslutet för mig själv översköljdes jag av glädje, förväntan och lättnad och jag förstod att jag var det här jag behövde göra. Jag behövde ingen annans åsikter, inga listor av för- och nackdelar, jag behövde inte någon annan som kunde ta beslutet åt mig, jag hade alla svaren inombords. Jag frågar förstås om råd ibland och gör listor med för- och nackdelar, men, när det väl gäller, så är det inte där jag  hittar svaret.

Min inre kompass finns alltid där för mig, allt jag behöver göra är att lyssna.

Har du några erfarenheter av att lyssna till din inre röst? Eller av att inte lyssna? Vilka konsekvenser hade det i ditt liv?

I believe we all have an inner guidance system, tightly linked to Love and the Universe. Sometimes you call it intuition or gut feeling. Whatever name I think that our inner guidance system, or inner compass, will always show us the way we need to go. I also believe that it's when we don't listen that we get sick, get burned out or depressed.

The voice of the inner guidance is usually not very loud, especially not if we're used to shutting it off, but, it's always there, even if it's merely a whisper. So, we often need to get very still and quite to hear it.

The inner guidance can also guide us via emotions, such as; joy, couriousness, expectation, lust and longing. Feeling those positive emotions is a sure sign you're on the right path.

Since I've started co-operating and taking guidance from within my life has really had a positive shift. I feel I'm on the right path for me and I'm feeling a lot more joy in my everyday life, finding it in the small things, assuring me that this is the way to go.

A few months ago I had a really big decision to make, I had gotten a job offer in Copenhagen and I was really torn on whether to take it or not. As it happened the network meeting that I was going to go to the day before I had to give my answer was cancelled and I got really upset because I was relying on my network collegues to help me make my decision. Since my morning was blocked for this meeting anyway I stayed home and went for a long walk, sat down by a lake, closed my eyes and listened. Just listened. And, after a little while, it just sank in, what I needed to do, I was going to accept the job offer in Copenhagen. And the second I had made the decision, feelings of joy, excitement and relief flooded over me, and I knew that this was where I needed to go. I didn't need any opinions of others, any lists of pros and cons, anyone else to make the decision for me, I had it all within. Of course I talk to other people and make the occasional pros and cons lists, but at the end of the day, that's not where the answers lay.

My inner guidance system is always there for me, all I have to do is listen.

Do you have any experiences of listening to your inner guidance? Or not listening? What consequences did that have for you?

With all my love, Helena