Läkning är långt ifrån bara en fysisk transformation

Om du har läst några av mina inlägg gissar jag att det är ganska tydligt att läkande och sann hälsa är långt ifrån endast en fysisk sak enligt mig. Jag tror att den fysiska delen bara är en liten pusselbit påvägen mot holistisk hälsa. Det var nog därför jag blev så glad när jag hörde om den nya forskningen på personer som återhämtat sig ifrån cancer när läkarna gett upp, något som kallas för radical remission. Dr. Kelly Turner har forskat en hel del på canceröverlevare mot alla odds. De är människorna som läkarna gett upp om och som hittar sina egna vägar till läkning. Det är faktiskt ganska märkligt att dessa tusentals historier och de mönster som kommer fram i dem inte publicerats tidigare, så hon bestämde sig för att göra det. Hon hittade 75 olika saker som dessa människor gjorde för att läka, nio av dessa var gemensamma för alla;

1. Omställning av kosten (ta bort kött, mjölkprodukter, gluten och socker, lägga till massor av grönsaker och frukt).

2. Ta kontroll och ansvar över din hälsa.

3. Följa din intuition.

4. Använda örter och andra kosttillskott.

5. Släppa taget om undantryckta känslor.

6. Öka positiva känslor.

7. Ta emot socialt stöd.

8. Fördjupa din andliga kontakt.

9. Att ha starka anledningar för att leva.

Endast två av dessa metoder är fysiska förändringar. Alla andra är kopplade till själ eller sinne. Ganska fantastiskt om du frågar mig!

Kolla in Radical remission - surviving cancer against all oddsom du vill veta mer.

If you've been reading some of my posts in this blog I guess it's obvious that physical healing is not only about physical changes to me. Honestly, I think the physical part is just one of many pieces in the healing puzzle. That's why I was so excited about hearing about the research around radical remission in cancer patient.

Dr. Kelly Turner has done a lot of research on cancer survivors againt all odds. It's the people whom the doctors have given up on that find their own ways of healing. It's actually quite remarkable that these thousands of stories and patterns have not been published before so she finally did it. She found 75 different things these people were doing. Nine of these were common for all of them;

1. Radically changing your diet (excluding meat, dairy, gluten and sugar, including tons of vegetables and fruits).

2. Taking control of your health.

3. Following your intuition.

4. Using herbs and supplements.

5. Releasing suppressed emotions.

6. Increasing positive emotions.

7. Embracing social support.

8. Deepening your spiritual connection.

9. Having strong reasons for living.

There were only two of the nine factors connected to a physical change. All others are connected to mind or spirit. Quite remarkable if you ask me! 

Please check out Radical Remission - surviving cancer againt all odds if you want to know more.

With all my love,

Helena