De flesta av oss lider av D-vitaminbrist

Sen jag förändrade min kost har jag även blivit riktigt intresserad av hur vad vi äter, dricker och tänker påverkar vår hälsa. Det som började som ett måste har nu blivit en passion och jag vill aldrig gå tillbaka till hur jag brukade leva. Ju mer jag lär mig desto mer självklart blir det för mig att det är vår livsstil som skapar de flesta sjukdomar vi ser idag. Vissa säger att upp till 90% av alla diagnoser och symptom vi ser idag är livsstilsrelaterade. En av de stora ohälsofaktorerna i länder långt ifrån ekvatorn är D-vitaminbrist. Detta är känt som en viktig faktor i otaliga sjukdomar såsom cancer, MS, diabetes och autoimmuna sjukdomar. Vi kan bara få tillräckligt med D-vitamin via solljus (minst 20 minuter direkt solljus utan solskydd eller kläder under sommarmånaderna) eller via kosttillskott.

Jag började äta 5 000 iu (i olja) på recept från min näringsfysiolog för att komma upp i rätt nivå men är nu nere på 2 500 iu året runt. Eftersom jag ändrade så mycket i min livsstil över en natt är det svårt att säga vilka hälsovinster som kommer ifrån vad men jag vet att jag borde vara mycket mer mottaglig för att känna mig låg, bli förkyld eller att vara trött än jag är på grund av mina olika diagnoser och det faktum att jag faktiskt äter immunnedsättande medicin (för att hålla mitt överaktiva immunsystem i kontroll). Att ta D-vitamintillskott (i mycket högre doser än i ett vanligt multivitamintillskott) är också det rådet jag fått bäst och snabbast feedback från hos andra som börjat ta det. Det känner sig mycket starkare och blir helt enkelt mindre sjuka.

Det finns spaltmeter att läsa om detta på nätet men jag rekommenderar den här FAQ'n till att börja med: http://kriscarr.com/blog/part-i-vitamin-d-you

Since I changed my diet I've also become really interested in how what we eat, drink and think affect our health. What started as a must has now become a passion and I will never go back to how I used to live. The more I learn the more obvious it becomes that it is our lifestyle that causes most of the illnesses we see today. Some say that up to 90% of all diagnosis and symptoms are lifestyle related.

One of the big things in countries far from the equator is Vitamin D defiency. This is known to be an important factor in numerous illnesses such as cancer, multipel schlerosis, diabetis and autoimmune disease. We can only get enough Vitamin D from the sun (minimum 20 minutes of direct sunlight without sunscreen protection or clothes in the summer months) or from supplements.

I started eating 5 000 iu (in oil) with prescription from my nutritionist to get my levels up to the right levels but are now on 2 500 iu all year round. Since I changed so much in my life over night it's hard to say what improvement in my health comes from what but I know that I should be a lot more exposed to feeling low, having the flu or being tired than I am due to my different diagnosis and because I'm actually eating immune suppressing medicine (to keep my very active immune system on track). Taking Vitamin D supplements (a lot more than is in the multivitamin pills) is also what I've gotten the best and fastest feedback from, when I've recommended it to other people. They feel a lot more well and get a lot less sick.

There lots more to read on the internet but I would recommend this FAQ http://kriscarr.com/blog/part-i-vitamin-d-you/ to start with.

With all my love, Helena