Life is beutiful, life is brutal - life is brutiful.

Jag älskar det här citatet, stolen with pride från den fantastiska Glennon Doyle Melton. Jag tänker att livet är som ett andetag, det vackra med det svåra i ett. Vi går alla igenom prövningar, vår tillit testas om och om igen, vi har alla trauman i våra liv på ett eller annat sätt. Men, i mitt liv, har det alltid varit från de svåraste perioder jag fått de vackraste gåvorna. Idag kan jag tydligt se att det har varit i de mörkaste ögonblicken, mina rock bottoms, det är där det största utvecklingen skett. Det är de svåra perioderna som har format mig till den jag är idag, jag skulle inte för mitt liv vilja ändra på det.

Ibland är det de riktigt brutala i livet som skapar utrymme för det som är beutiful, som gör livet brutiful.

Kan du känna igen dig? Har du någonsin upptäckt riktig utveckling mitt i ett trauma?

I love this saying, stolen with pride from wonderful Glennon Doyle Melton. For me, life is one breath, the beutiful with the brutal all in one. We all go through challenges, our faith is always tested, we all have trauma in our life in one way or another. But, to my experience, it's also through the most difficult times that the most rewarding gifts emerge.

Today, I can clearly see that it has been in my darkest moments, my rock bottoms, that my greatest growth has taken place. It's the difficult times that has really shaped me to who I am today, I wouldn't wanna change that in a million years.

Sometimes it's the brutal parts in life that make room for the truly beutiful, to make it all brutiful.

Can you recognize yourself in this? Have you ever found a learning point in the middle of a trauma?

With all my love, Helena