Tacksamhet är ingångsdrogen till lycka

Bam! Där har vi det. Så sant. När jag känner mig låg eller out there vänder jag mig till tacksamheten och det lyftar mig alltid, i alla fall en bit. Någon sa till mig en gång att om du inte är tacksam för vad du har, vad får dig att tro att du skulle vara tacksam för mer. Det känns så sant för mig. Jag säger inte att det inte är okej att vilja ha saker du inte har men jag tror att det är viktigare att faktiskt uppskatta det du har.

För mig kommer tacksam med träning. I perioder när jag har haft svårt att hitta till tacksamheten har jag, varje kväll, skrivit ner tre saker jag är tacksam över. Även om det bara är Jag är tacksam att den här skitdagen är över så är det fortfarande tacksamhet. Nu räcker det för mig att tyst för mig själv tänka  på de saker jag är tacksam över; Jag är tacksam för en symptomfri dag. Jag är tacksam för att jag har en säng att sova i. Jag är tacksam för de utmaningar som får mig att växa. Jag är tacksam för all kärlek jag har i mitt liv.

Då ohc då tar jag ett dopp i min mentala tacksamhetspool, wow, det är verkligen härligt; varmt, bubblande och kärleksfullt, att omge mig själv med härlig tacksamhet.

Prova och berätta hur du upplevde det!

There you have it. So true. Whenever I feel low or disconnected I turn to gratitude, it always uplifts me, if ever so little.

Someone said that if you're not thankful for what you have, what makes you think you'll be thankful for more. For me, that totally resonates. I'm not saying it's not okay to want things you don't have but I think it's more important to appreciate what you do have.

I think gratitude comes with practice. In times when I have had trouble finding it I've made lists of three things of which I'm grateful every night and even if it's just "I'm grateful this shitty day is coming to an end" it's still gratitude. Now I normally just recite what I'm grateful for silently in my head before I go to sleep (I'm grateful for a symtom free day, I'm grateful that I have a bed, I'm grateful for the challenges I get to learn from, I'm grateful for all the love in my life etc.)

And every once in a while I take a dip in my mental gratitude jacuzzi, wow, that's really something; warm, fuzzy and loving, sorrounding myself with beutiful gratitude.

Give it a try and let me know what you think!

With all my love, Helena