Jag är ansvarig för mina egna tankar, känslor, ageranden och reageranden. Du är ansvarig för dina.

Detta citat kommer från en fantastisk andlig coach jag känner och jag tycker det fångar något så enkelt, och samtidigt, så sant. Vi behöver alla ta ansvar för oss själva och låta andra vuxna ta ansvar för sig. Min erfarenhet är att, när vi försöker ta ansvar för något som vi inte har någon makt eller kontroll över, det är då det blir riktigt förvirrande. Jag vet att det är riktigt lockande ibland att blir överengagerad i andras liv och de beslut de tar eller att till och med vilja bära deras problem. Men de är inte våra. På samma sätt, kan ingen bära bördan av våra egna tankar och känslor även om vi ibland verkligen skulle vilja.

Det enda sättet vi kan stanna i vårt egna ljus är genom att ta ansvar. Eller vad säger du?

This qoute is from a beutiful spiritual coach I know and I think it captures something so simple, yet, for me, so true. We all need to take responsibility for ourselves and let other people (adults) take responsibility for themselves. In my experience, it's when we try to take responsibility for something of which we have no power to control, that's when everyone gets really confused.

I know it's really tempting sometimes to try to get overly involved in someone else's life and decisions they make or even take their problems off their back. But they're theirs. In the same way, no one can take the burden of your own thoughts and feelings even if you would really like them to.

The only way for you to stay in your own light is to take responsibility.

What do you think?

With all my love, Helena