You teach best what you most have to learn

Det var min fantastiska terapeut under många år som sa detta till mig när jag avundssamt lyssnade på all hennes visdom, säker på att hon var perfekt på alla sätt. Den här lärdomen är ganska enkel och den gör mig ödmjuk. Jag märker att jag ofta själv säger "sanningar" till andra människor, "sanningar" som jag själv utforskar eller ger råd som jag verkligen behöver i mitt egna liv. Yov teach best what you most have to learn. Lyssna till dig själv och följ dina egna råd, du blir aldrig klar, men du är alltid precis där du ska vara, den du ska vara.

It was my amazing therapist for several years that once said this to me when I was in awe over all her wisdom, sure that she was perfect in every way. This lesson is quite simple and humbling. I so often catch myself telling other people "truths" that I'm working on myself or giving advice that I really need in my own life.

You teach best what you most have to learn. Listen to yourself and take advice from yourself, you're never finished, but you're always perfect, just the way you are.

With all my love, Helena