Din största styrka är att våga visa svaghet

Vi är alla både och. Starka, ibland svaga, modiga ibland rädda, glada ibland ledsna. Den här lärdomen är så sann och viktig för mig. Jag blir alltid mest imponerad av de människor som vågar visa sin svaghet, som vågar erkänna att de är mänskliga, inte perfekta. För mig är det sann styrka. Jag bestämde mig i år för att jag skulle vara modigare än jag varit tidigare och göra det mitt hjärta säger åt mig att göra även om det skrämmer mig. För några veckor sen ställde jag mig upp inför några kollegor och berättade min historia, visade hela mig. Jag märkte, samtidigt som jag gjorde det, att jag var riktigt nervös, för jag har alltid hållit en strikt skiljelinje mellan "jobb-Helena" och "privata Helena". Men jag vill inte göra det längre, jag vill vara mer sann mot mig själv, oavsett var jag är och med vilka.

Samma sak när jag gjorde mitt första inlägg om den här bloggen på Facebook. För det första hade jag aldrig gjort ett inlägg på Facebook och för det andra så länkade jag även bloggen med mitt fulla namn, det är nu omöjligt för mig att gå tillbaka, att gömma mig eller vara anonym med bloggen längre. Men, om det är min vision att inspirera och stötta människor som behöver det så förstår jag ju att det är det jag behöver våga göra.

Det betyder inte att jag inte blev skiträdd efter det där första inlägget på Facebook. Över att visa hela mig, styrkor och svagheter, öppna upp för att bli dömd av andra och deras åsikter. Då var jag tvungen att sätta mig ner och mediterade i 20 minuter och använda tapping (mer om EFT tapping i en annan lektion) innan jag var tillräckligt nedvarvad för att kunna sova.

Jag vill vara modig och det är vad jag är, även i handling.

Har du någon erfarenhet av att vara stark i din svaghet?

We all are both, strong and sometimes weak, brave and sometimes scared, happy and sometimes sad. This lesson is so very true to me, I always get the most impressed by people who dares to show their own weakness, who admits they're humans and not perfect, to me, that's really empowering.

I decided that this year I would be even more courages than I've been before, and do what my heart tells me to do even if it scares me. Earlier this week I stood up in front of some people at work, telling my story, showing all of me and I noticed, while doing it, that I was really scared, because I've always kept a strong boundary between my "work self" and my "personal self". But I don't want to do that anymore, I want to be more of me, in all arenas of my life.

And yesterday I did it again, I posted about this blog on Facebook. First, I never post on Facebook, second, I've now linked this blog to my full name, not being able to hide or be anonymous anymore. Knowing my mission is to inspire and comfort the people that need it I knew that was what I needed to do.

But, man, it's really, really scary, showing all of me, both strengths and weaknesses, opening for judgements and people's opinion. I had to meditate for 20 minutes, and tapping (more about the EFT tapping technique in another lesson), before I calmed down enough to go to bed.

I want to be brave and that's what I am, also in courages action.

Do you have any experiences from being strong through your weaknesses?

With all my love, Helena