The best way to be original is to be yourself

Jag har spenderat så många år där jag försökt passa in, vara  normal, accepterad, att göra vad jag trott förväntats av mig. Nu känner jag att jag blir mer och mer autentisk, blir mer och mer av mig själv. Det är ett sådant fantastiskt mirakel att jag föddes, att du föddes, det finns en mening med att just du är här och ingen annan, om vi var menade att vara någon annan än dem vi är skulle vi vara det. Någon sa till mig en gång att om andra inte skrattar åt dina drömmar så är de inte stora nog. Våga drömma stort, våga gå din egen väg. Det kräver mod, men det är min erfarenhet att det är så värt det. Det är när jag är sann mot mig själv som jag låter Kärleken strömma genom mig och det finns ingen bättre känsla än det.

I've spent so many years wanting to fit in, to be normal, to be accepted, to do what I thought was expected. I now feel that I'm growing more and more authentic, getting closer and closer to being me. It's such an incredible miracle that I was born, that you were born, there is a purpose for the fact you and no one else are here, if you were meant to be someone else you would be.

Someone said that if people don't laugh at your dream, it's not big enough. Dare to dream big, dare to go your own way. It takes courage, but to my experience, it's so worth it. It's when I'm authentic and in connection that I allow Love to livestream through me and there's no better feeling than that.

With all my love, Helena