Du blir hög av träning

Ny forskning visar att fysisk aktivitet och träning ökar koncentrationen av cannabinoider vilket ger dig en känsla av välmående, till och med eufori, vilket i stor utsträckning liknar det kick man får av att röka cannabis eller marijuana. Vi har länge vetat att träning ökar produktionen av endorfiner och även om det är sant så är det cannabinoiderna som förklarar varför min träning försätter mig i min egna lyckozon. Oavsett vad som händer i mitt liv får träningen mig alltid att må bra, ibland till och med hög, och nu har jag fått förklaringen. Förutom detta så skapar stress en massa kortisol i våra kroppar vilket skapar inflammation och ett av de mest effektiva sätten att minska kortisolnivåerna i kroppen är fysisk aktivitet. Så det är när vi stressar som  mest som vi behöver träningen som mest (och troligtvis även känslan av att vara hög).

Träningen är min medicin, lika mycket som min mat är och när jag är utan den i mer än två dagar får jag abstinens, jag längtar efter att bli hög och min kropp längtar efter rörelsen, jag är helt beroende.

Jag växte upp, liksom många i min närhet, med en syn på träning som en tävling och jag är ingen tävlingsinriktad person så det funkade verkligen inte på mig. Som vuxen har jag hittat de träningstyper som passar mig, min kropp och min hälsa och jag för alltid tacksam för det och för att jag aldrig mer behöver tävla i träning.

Har du någonsin känt av att du blir hög? Är du, liksom jag, beroende?

Recent research show that exercise increases serum concentrations of endocannabionoids which gives you a sense of wellbeing, even euphoria, much the same feeling you get from taking cannabis or marijuana. We've been taught for a long time that exercise give us endorfines, and even if that might also be true it's the self made cannabionoids that provides me with the explanation why exercise always puts me in my personal bliss zone. Whatever is going on in my life, exercise will always make me feel good, sometimes even high, and now I know why.

And also, stress creates a lot of cortisol in your body which causes inflammation and one of the greatest ways of getting rid of the cortisol is exercising. So, it's really when you're stressing the most that you need it (and of course also the high) the most.

Exercise really is my medicine, just as much as my food is, and whenever I'm without it for more than two days I get abstinence, I'm longing for my high and my body is aching for movement, I'm addicted.

I was brought up, just like many of my peers, seeing exercise as a competition, and I'm not a competitive person, so that really didn't suit me. Being an adult I have found the types of exercise that fits me, my body and my health, and I'm forever grateful that I'm able and I don't ever have to compete ever again.

So, tell me, have you ever felt the high and gotten addicted to it?

With all my love, Helena