Om det togs fram i ett laboratorium, behövs en laboratorium för att bryta ner det

Det här var en av de viktigaste lärdorma min näringsfysiolog lärde mig. Samtidigt som jag uteslöt 64 näringsämnen, socker, salt, alkohol och all mat som inte var ekologisk, tog jag också bort all processad mat och alla tillsatser. Jag tror inte att vår kropp är menad att äta mat som är framställd i ett laboratorium och jag tror att det ligger något bakom att många säger att min generation (födda på 70-talet eller senare) är de första som kommer att dö före sina föräldrar. Det måste finnas en anledning till att fler och fler får allergier, autoimmuna sjukdomar och till och med cancer och jag tror att processad mat och tillsatser är en del av problemet.

Det är också här jag märker den största skillnaden i min hälsa idag, det är när jag äter något som är långt ifrån naturligt. Härom dagen, till exempel, åt jag vitt glutenfritt bröd innan träningen när jag var ute och reste. Jag kände mig illamående och uppsvällt i flera timmar. Det var verkligen inte värt det och jag kommer inte att äta den typen av bröd igen. För några år sedan hade jag säkert inte märkt någonting alls men min kropp är väldigt mycket renare idag än den brukade vara och därför också mycket mer kräsen.

Så, min tumregel är; försök att äta så naturlig mat som möjligt, ingen mat med mer än fem tillsatser, ingen mat som har längre hållbarhet än mitt liv, ingen mat som det görs reklam för på TV och helst mat utan etiketter på. Din kropp skapades inte i ett laboratorium och har inte labbutrustning inbyggd.

One of the major things my nutritionist taught me was this and at the same time as I removed 64 different foods, sugar, salt, alcohol and non organic food, I also removed processed foods and all kinds of additives.

I don't think our bodies are made for eating laboratory foods and I think that there is something behind people saying that my generation (people born in the 70s or later) are the first ones that are going to die before their parents. There must be a reason for more and more people getting allergies, autoimmune disorders and even cancer and I think that processed foods and additives are part of the problem.

This is also where I notice the biggest reactions in my own health today, it's when I eat something that is far from natural. The other day for example, I ate a gluten free white bread before workout at a hotel. I felt nauseas and bloated for several hours. That was totally not worth it and I'm not going to eat it again. A couple of years ago I would have probably not noticed anything but my body is a lot cleaner today and therefor a lot pickier.

So, my rule of thumb is; try to eat as naturally as possible, not foods with more than five additives, not foods that last for longer than I live, not foods that make it to the commercials on TV and preferably foods without a label on it. Your body was not made on a laboratory and does not have laboratory equipment in it.

With all my love, Helena