Nothing change until you change

När jag påbörjade min resa tillbaka till sann hälsa för tre år sedan trodde jag att den största förändringen jag behövde göra var på utsidan, genom vad jag åt och genom mina vardagliga rutiner. Jag vet nu att den största förändringen var på insidan. Gradvis förändrade jag mitt perspektiv från fokus på sjukdom till fokus på hälsa, från fokus på problemen till fokus på lösningarna, från att titta på symptomen till att titta efter grundorsaken. Det var här den riktiga förändringen skedde och jag tror att det var det som räddade livet på mig. Jag säger ofta att den största förändringen i mitt liv de senaste åren är i mitt tankeklimat, de tankar och känslor jag går igenom livet med. Det spelar ingen roll om det är när jag borstar tänderna eller står i kö eller väntar på bussen, det är här jag har märkt den största förändringen, mina tankar och känslor fokuserar på hälsa och på lösningar och när jag möter en motgång söker jag grundorsaken till problemet. Det är det som gör hela skillnaden för mig, mitt liv är så mycket enklare och lyckligare sen jag gjorde den förändringen, sen jag förändrades.

Har du nånsin försökt förändra dina förutsättningar men inte lyckats för att du själv inte ville förändras? Eller har du ändrat din inställning till något och insett att allt förändrades? Nothing change until you change.

When I started my true journey back to health three years ago I first thought that the biggest change I needed to do was on the outside, changing my diet and my routines completely. I now know that the biggest change happened on the inside. Gradually I changed my perspective from sickness focus to health focus, from focusing on the problem to focusing on the solution, from looking at the symtoms to looking at the root cause. This is where the real change happened and I truly believe that that is what saved my life.

I often say that the biggest change in my life over the last few years is in my mental climate, the thoughts and feelings that I walk around with. It doesn't matter if it is brushing my teeth or standing in line or waiting for the bus, that is where I notice the biggest shift; my thoughts and feelings are focusing on health and the solution and where there is an obstacle I look for the root cause. That is what makes all the difference to me, my life is so much easier and happier since that shifted, since I changed.

Have you ever tried to change a circumstance and didn't succeed because you didn't want to change? Or have you ever changed your attitude towards something realizing everything changed?

With all my love, Helena