Life starts at the end of your comfort zone

Så här ser jag det; den inre cirkeln är vår Komfortzon, det här vi hänger mest, för det är ju, komfortabelt. Cirkeln utanför är Stretchzonen, det är här vi oftast växer mest, och utanför den cirkeln är Riskzonen, här är vi oftast livrädda och riktigt, riktigt obekväma Att hänga i komfortzonen är förstås bekvämt, lugnt och skönt och för att vara ärlig, här är jag oftast. Det är säkert. Men ju mer tid jag spenderar i stretchzonen desto mer utvecklas jag och växer och det är ju just det jag vill göra här på jorden. Det funkar också så finurligt att ju mer tid jag spenderar i stretchzonen desto mer expanderar min komfortzon ut i stretchzonen. Det är inte svårt att tänka tillbaka på saker som tidigare var riktigt läskiga men som idag helt klart är inom min komfortzon.

Ju mer min komfortzon expanderar ut i min stretchzon, desto mer expanderar min stretchzon ut i min riskzon och innan jag vet ordet av kommer någon som var tokläskigt förut vara väl inom min komfortzon.

Så, nu när jag ska göra något som jag är riktigt nervös inför så vet jag, att bristen på komfort betyder att jag växer och kan känna tacksamhet över det.

Hur ser din vecka ut? Kommer du att hänga en del i stretchzonen eller väljer du komfort framför utveckling?

I see it like this; at the inner circle there is the Comfort zone, this is where we usually prefer to hang out, because, well, it's comfortable. The second circle, just outside of the Comfort zone is the Stretch zone, this is mostly where our growth happens and outside of this circle is the Risk zone and that is where we are shit scared and really, really uncomfortable.

Sure, hanging out in the Comfort zone is nice and comfortable and to be honest, this is where I spend most of my time. It's safe. But the more time I dare to spend in my Stretch zone the more I grow and grow and learn is what I want to be doing here on earth. Also, the more time I spend in the Stretch zone the more my Comfort zone is going to expand into the Stretch zone. It's easy to remember lots of things that I, in the past, thought was really scary that is totally within my Comfort zone today.

The more my Comfort zone expands into my Stretch zone, the more my Stretch zone expand into my Risk zone and eventually, things that I once thought was shit scary is going to be within my expanded Comfort zone.

Today I'll be hanging out in my Stretch zone (doing a big presentation as one of the first real assignments in my new job, all eyes on me), and although it's not really comfortable, I'm grateful, cause I know I'm growing and learning a lot.

What will you do this week, hanging out in your Stretch zone?

With all my love, Helena