En läckande tarm skapar så mycket ohälsa hos så många

När jag tröttnade på att mina ordinarie läkare bara fortsatte att skriva ut kortison utan att någonsin besvara frågan varför jag var så sjuk, vände jag mig till slut till den funktionella medicinen. Det tog inte lång tid innan min näringsfysiolog konstaterade att jag hade en läckande tarm (Leaky gut syndrome eller LGS) och därigenom besvarade min eviga fråga varför. När jag var 13 behandlades jag för ulcerös colit vilket är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Läkarna kämpade med att både sätta diagnosen och samtidigt hitta den rätta cocktailen av mediciner för mig. Under detta "försöksår" exponerades min tarm för en massa skit för att vara rak på sak. Det var då min tarm började läcka. Från och med då började min tarm läcka proteiner ut i mitt blod varje gång jag åt särskilda livsmedel vilket skapade inflammation, vilka eftersom blev kroniska och till slut skapade fler och fler autoimmuna diagnoser samtidigt som min tarm hela tiden blev mer och mer känslig för fler och fler livsmedel.

Att konstatera att jag hade LGS och behandla min läckande tarm har förmodligen räddat mitt liv. Läs gärna den här artikeln i ämnet, den kan rädda även ditt.

When I got sick (in so many ways) and tired of my ordinary doctors only giving me cortison without answering any of my questions about why I was so sick, I turned to functional medicine. It wasn't hard for my functional practioner to conclude that I had Leaky gut syndrome (LGS) and thereby answering my everlasting question of why.

When I was 13 I was treated for Ulcerous colithis which is a chronic autoimmune inflammatory disease in your gut. The doctors where struggling with, first, finding out what diagnose I had, then finding the suitable medicine cocktail for me. During this "trial year" my gut was exposed to a lot of shit, to put it frankly. This is when it started to leak. From then on my gut was leaking protein into my blood stream whenever I ate surtein foods causing inflammations that grew chronic causing more and more autoimmune diseases and, at the same time, growing my gut more and more sensitive to more and more foods.

Realizing I had LGS and treating it saved my life. Please read this excellent article on the subject, it might save yours as well.

With all my love, Helena