Min kropp är mitt verktyg i den här världen

I'm a spiritual being having a human experience. Jag har fått den här kroppen, som den ser ut och med de förutsättningar den har, för att sprida kärlek och ljus i den här världen. Det är min övertygelse. För att kunna göra det behöver jag säkerställa att min kropp är så stark och hälsosam som den har förutsättningar att vara. Att den är kapabel att jobba med mig, inte emot mig. Min kropp är min kompanjon, mitt verktyg, den fysiska resurs jag har för att kunna göra det jag har kommit hit för att göra. Den här insikten har verkligen hjälpt mig att ta bättre hand om min kropp (jag får bara en) och att göra hälsosamma val varje dag. Innan jag äter, dricker eller använder min kropp på något sätt försöker jag påminna mig själv att ställa frågan; Är det här till fördel för min kropp? Om min kropp hade en röst (vilket den självklart har, vi behöver bara lära oss att lyssna på den) skulle den säga; tusen tack för den fina gåvan, jag behövde verkligen just precis det här!?

Jag spårar förstås ur ibland men jag försöker hålla mig till 80/20-regeln, 80% av bra och hälsosamma val och 20% av kanske inte bäst i klassen (i förhållande till mina egna val, inte i jämförelse med någon annan).

Jag är 33 år och planerar att vara här ett bra tag till och bidra till en massa gott i den här världen, så mitt verktyg, min kropp, behöver få den bästa tänkbara servicen längs  vägen.

I'm a spiritual being having a human experience. I was given this body, however it looks or whatever disabilities it might have, as a tool to work magic on this earth. That's my firm belief.

In order to be able to do that I need to keep it strong, healthy and able to work with me, not against me. My body is my buddy, my co-pilot, my resource to do what I came here to do. This insight has really helped me taking care of my body better (I only get one) and making healthy choices every day. Before I eat, drink or utilise my body in any way I try to remind myself to question; Is this of benefit to my body? If it had a voice (which it obviously have, we just need to learn to listen) would it say: thanks for this awesome gift, I really needed it!?

Of course I get off track from time to time, and I try to keep to the 80/20 rule, 80% of really good and healthy choices and 20% of maybe not being best in class (when it comes to my own choices, not compared to anyone else).

I'm soon turning 33 and I intend to be here for a long time and contribute to a lot of great changes here on earth, so my tool (my body) needs to get only the best service along the way.

With all my love, Helena