Du behöver ställa upp för dig själv först, innan du kan ställa upp för någon annan.

Att sätta dig själv i första rummet är inte själviskt, det är kärleksfullt. Du behöver lära dig att älska dig själv innan du kan älska någon annan.

Du behöver ta hand om dig själv först, innan du kan ta hand om någon annan.

För mig är den här lektionen starkt kopplad till Lektion #5. Jag behöver ta ansvar för mig själv först och låta andra ta ansvar för sig. Det här betyder inte att vi inte kan ta hand om varandra, hjälpa, hålla om, ge stöd. Men, om vi inte har koll på våra egna tankar, känslor, ageranden coh reageranden och säkerställer att de är hälsosamma kan vi inte på riktigt vara där för någon annan. Det är som att tanka bilen, innan vi kan skjutsa någon annan, behöver vi ha tankat vårt egna fordon.

För mig blev det här väldigt tydligt för några år sedan när jag höll på att bränna ut mig. Jag jobbade på tok för mycket, gjorde allt för alla andra förutom mig själv, sov inte tillräckligt, rörde inte på mig regelbundet, åt inte ordentligt, skrattade inte alls och lyssnade inte inåt, på mina egna behov och önskningar. Konsekvensen blev en ledsen, otrevlig, ej närvarande Helena med dålig omdömesförmåga, låg problemlösningsförmåga, ingen analysförmåga och faktiskt inte särskilt mycket alls att erbjuda någon annan.

Det här blev en riktig väckarklocka för mig, att förstå baksidan av att åsidosätta mig själv, vilket inte var bra för någon i min närhet.

Lärdomen för mig blev att bry mig mindre om vad andra människor tycker och tänker om vad jag gör. Vi är här för att skapa magi och sprida kärlek och ljus i världen och för att göra det behöver vi vara den bästa versionen av oss själva. Det är vårt jobb.

Putting yourself first is not selfish, it's loving.

You need to love yourself first before you can love anyone else.

You need to take care of yourself first before you can take care of anyone else.

To me, this is tightly linked to Lesson #5. I need to take responsibility for myself and let other people take responsibility for themselves. This is not to say we don't need to take care of each other, help, embrace, give support. But, if we don't keep track of our own thoughts, feelings, actions or reactions and keep them healthy we can't really be there for anyone else. It's like putting gas in the car, before we can give someone a ride, we need gas in our own engine.

To me, this was very obvious a couple of years ago when I was on the verge of burning out. I was working way to much, doing everything for everyone else, not sleeping enough, not execising regurlarly, not eating properly, not laughing at all and not listening to my own needs and desires. The consequence was a sad, bitchy, non present Helena with a poor sense of judgement, low problem solving ability, no analyzing skills and really not very much to offer to anyone.

This was a real wake up call for me, realizing the backside of putting myself aside, not good for anyone around me.

So, worry less about what other people think and feel about what you do. You're here to work your magic and to spread love and light in the world and to do so you need to be your absolute best self. That's your job.

With all my love, Helena