utvecklande

Det är närvaron som gör skillnad

Jag skriver i the Five Minute Journal (www.intelligentchange.com) varje morgon och kväll och en del av det är att reflektera över tre fantastiska saker som hänt under dagen. Samtal är en stor del av mina fantastiska händelser, om och om igen är det dagens samtal som jag skriver ner som fantastiska händelser. Jag träffar så många fantastiska människor och har så fina, utvecklande, utmanande och spännande samtal.  Men jag tror egentligen inte att det alltid är samtalen som är det fantastiska, det är närvaron de kräver. Jag älskar att lyssna, jag älskar att lära, jag älskar att möta. Allt detta gör att jag är här och nu i samtal, helt närvarande, särskilt när det bara är jag och en annan själ i taget. Jag älskar att vara närvarande. Lägga ifrån mig telefonen, se någon i ögonen, väcka min nyfikenhet, lyssna både inåt och utåt, vara öppen för det oväntade. 

Idag ska jag öva på att ha den här uppmärksamheten även utanför samtalet, att vara med det som är, utan att döma och med nyfikenhet. 

Med all min kärlek, 

Helena