ulcerös kolit

Varför det är bra för alla att undvika mjölkprodukter

Om man bortser ifrån en kort period när jag var tretton (när mina läkare desperat försökte hitta ett sätt att kontrollera min ulcerösa colit genom att sätta mig på en laktosfri diet i 6 månader) så har jag alltid varit ett stort fan av mjölkprodukter. Men när jag bestämde mig för att läka min läckande tarm 2012 så blev det tydligt att mjölkprodukter inte var bra för min hälsa så jag slutade ganska tvärt. Komjölksprodukter är faktiskt en av de produkter som jag bestämt mig för att aldrig börja äta igen eftersom jag nu vet att det inte är hälsosamt. Det är också ett av de första tipsen som funktionsmedicinare ger för att förbättra vem som helsts hälsa. Kalvar dricker komjölk när de är riktigt små, precis som människobebisar dricker bröstmjölk och det är ett av naturens smarta sätt att säkerställa att vi får alla näringsämnen och fetter vi behöver, anpassde för våra kroppar.

Bröstmjölk innehåller inte så mycket protein dock, eftersom vi inte behöver det. Komjölk däremot innehåller ungefär tre gånger så mycket protein eftersom kalvarna ska växa till ungefär 700 kg. Just det protein som finns i komjölk är dessutom svårt för våra kroppar att bryta ner. Ungefär 87% av proteinet i komjölk är kasein och just det proteinet har visat sig skapa och föröka cancerceller. Crohn's sjukdom, allergier, astma, inflammation och reumatism är också kopplat till mjölkprodukter.

Laktosintolerans är välkänt idag eftersom många får magproblem kopplade till kroppens svårigheter att bryta ner eftersom många vuxna inte längre producerar det enzym som behövs för att bryta ner mjölksockret. Många är dock faktiskt intoleranta mot mjölkproteinet men det blandas ihop med laktos eftersom reaktionerna på mjölkproteinintolerans inte alls är lika direkta.

De höga östrogendoser vi får från komjölk (vilket ges till korna för att de ska fortsätta producera mjölk året runt) gör också att flickor kommer i puberteten allt tidigare. Det gör att vi får fler menscykler vilket ökar risken för bröstcancer. Höga östrogennivåer gör också att pojkar kommer i puberteten senare vilket saknar ner deras emotionella utveckling.

Jag äter fortfarande get- ock fårmjölk då och då eftersom det innehåller lägre laktosnivåer, är ganska basiskt (till skillnad från komjölk som är ganska surt) och innehåller en hög procenthalt av de fettsyror som gör de enklare för kroppen att bryta ner. Samtidigt finns det så många fantastiska naturligt mjölkfria produkter på marknaden idag, såsom soja-, ris- eller nötmjölk för att bara nämna några, att jag väljer bort de djurberoende alternativen alltmer.

Om det var så att du undrade, så täcker vi enkelt upp för våra kalciumbehov genom att äta mycket gröna blad (våra kroppar tar faktiskt upp 60% av kalciumet i dessa källor jämfört med endast 30% av kalciumet från komjölk) och ny forskning visar att D-vitamin är viktigare för benmassan än kalcium. (Frakturer är vanligare i länder där man konsumerar mycket mjölkprodukter.) D-vitamin är det första tillskottet jag skulle rekommendera till vem som helst som inte bor vid ekvatorn.

Kolla gärna in Mjölkens påverkan på livet.

Aside from a short period of time when I was thirteen (when my doctors desperately tried to find any way to get my ulcerative colithis under control by getting me off lactose for six months) I have always been a huge fan of dairy foods. But when I decided to get my leaky gut under control in 2012 it became clear that dairy was not healthy for me so my consumption came to an abrupt stop. Cows milk products are actually one of the foods that I decided to never start eating again because I know it's not healthy for me. And this is the no. 1 tip many functional health practitioners give to improve anyone's health.

Baby cows drink cows milk when they're really small just as human babies drink human milk and that's one of natures beutiful ways of making sure we get all the nutrients and fats we need adapted for our bodies.

Human milk don't contain very much protein though because we don't need it. Cows milk, however, contains about three times as much because cows are supposed to grow to around 700 kilograms! The protein in cows milk is also difficult for our bodies to digest. Casein makes up about 87 percent of the protein in cows milk has been proven to create and promote cancer cells. Crohn's disease, allergies, asthma, inflammation and arthritis are also linked to dairy.

Lactose intolerance is widely known today because many people have stomach problems linked to difficulty digesting lactose since adults usually don't produce the enzyme lactase that break the sugar in milk down. However, most are actually also intolerant to the protein in milk confusing it with only needing to eat lactose free because the protein intolerance reactions are not as immediate as the ones from the lactose.

The high doses of estrogen that we get from cows milk (given to the cows to keep them producing milk all year round) are also causing girls to reach puberty earlier. More menstrual cycles is increasing the risk of breast cancer. High levels of estrogen are also causing boys to reach puberty later, which slows down their emotional development.

I still eat goat or sheep milk products from time to time because they have less lactose, are slightly alkaline (compared to cows milk that is slightly acidic) and contain a high percentage of medium-chain fatty acids which makes them easier to digest. But there are so many great naturally dairy free products out there today such as soy-, rice-, or nut milk just to mention a few, that I'm moving away from also that more and more.

And, just in case you were wondering, the calcium needs are easily met by eating leafy greens (the body actually absorbs up to 60% of the calcium in these sources compared to only 30% in dairy) and new reasearch shows that Vitamin D is more important to bone structure than calcium. (Fractures are more common in countries that consume a lot of dairy.) Vitamin D is the one supplement I would recommend to anyone who don't live by the equator.

IMG_3598 With all my love, Helena