talang

Vi föds som original men dör som kopior

Jag tror inte att vi kom hit för att passa in, vi kom alla hit för att vara och leva vårt unika, autentiska jag. Mycket hos oss i den här mänskliga erfarenheten är detsamma; vi kan alla välja mellan kärlek och rädsla, vi behöver alla bli sedda, hörda och bekräftade, vi blir glada, ledsna, arga och förundrade, vi gör alla så gott vi kan. Samtidigt kommer vi hit med vår unika DNA, våra förutsättningar, vår personlighet och våra talanger. Den unika uppsättning som är du har du fått av en speciell anledning. Om det var tänkt att vi skulle vara identiska så hade vi varit det. Det är meningen att du ska lära känna och utforska dig själv, se inåt, för att på så sätt ta reda på hur du på bästa sätt kan göra nytta utåt. Det finns saker som bara du kan, som bara blir som de ska om du lever ut dina talanger. Blir mer av den du är.

Jag tror att det är när vi börjar lyssna för mycket på omgivningens åsikter, förväntningar och krav, det är då vi förlorar oss själva. Det är när vi missat att lyssna på vår inre vägledning vi hamnar på jobb som fullständigt dränerar oss, i relationer som skadar oss och i ett liv som gör oss bittra.

Jag säger, som vanligt, inte att det är lätt, jag säger att det är möjligt. Så, var stilla, lyssna, vad viskar ditt liv?

Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

   Med all min kärlek,

Helena