superfoods

Superfoods - ett sätt att ge min kropp en extra fördel

När vi pratar om att läka genom vår kosten är det mycket snack om mat som vi ska utesluta för att kunna vara friska. Jag tror att det vi lägger till är lika viktigt, om inte mer viktigt. Det handlar om att ge kroppen den energi, de näringsämnen och de verkningsämnen som den behöver för att återfå sin naturliga balans. Förutom att boosta min kosthållning med hög kavalitativa, ekologisk, råa grönsaker och frukt så ger jag även min kropp superfoods. Det finns ingen enda gemensam definition av superfoods men den vanligaste är att det är mat med få kalorier, små mängder salt och socker men med massor av näringsämnen, antioxidanter och fibrer - med andra ord, den mest värdefulla mat du kan hitta. Bra exempel på superfoods är spirulina, blåbär, havtorn, acai, chlorella och chiafrön. Jag fyller mina smoothies med dem, toppar mina raw food rätter med dem eller äter dem bara som de är så ofta jag kan.

Jag ser superfoods som en kompensation för alla gifter och föroreningar min kropp utsätts för varje dag. Även om jag lever ganska rent så utsätts min kropp för angrepp via luften, mat jag äter på resande fot, genom att leva i stan, genom stress etc. Antioxidanterna i superfood funkar som en motpol mot och binder de fria radikalerna i föroreningarna jag får i mig. Så jag förser min kropp med ett extra försvar genom superfoods.

When talking about healing through your foods there's a lot of focus on what you need to take out in order to heal. I think the replacement is just as important, if not more. It's about giving the body the energy, the nutrients and the remedy to restore its natural balance.

Aside from boosting my diet with lots of high quality, organic, raw fvegetables and fruits I also gift my body with superfoods. There's no one definition of what a superfood is but the most common one is that it's foods with a few calories, salt and sugar and high levels of nutrients, antioxidants and fibers - in other words, the most nutritionally valuable foods you can find. Good examples of superfoods are spirulina, blueberries, buckhorn, acai, chlorella and chia seeds. I boost my smoothies or raw food dishes with them, or just eat them plain as often as I can.

I see superfoods as a compensation for all the toxins my body is exposed to everyday. Even though I live a fairly healthy life with clean foods I inevitably get exposed to toxins via the air, the food I eat when travelling, by living in a city, by stress etc. All the antioxidants in the superfoods helps counteract and bind the free radicals from the toxins. So I provide my body with extra defense when eating superfoods.

With all my love,

Helena