själ

Balansen är det som är naturligt

Ibland pratar vi om att leva ett balanserat liv som någon sorts utopi som är omöjlig att uppnå i den här världen. Som om balans i både kropp, själ och sinne skulle vara något vi behöver forcera. Men det är balansen som är det naturliga, allt annat är det som är onaturligt.  Hela universum strävar efter balans, det är dess naturliga tillstånd som det alltid försöker uppnå. Detsamma gäller med vår kropp. Att balansera kroppen är inget motståndsjobb. Om du hamnat i obalans och du gör ansträgningar för att komma tillbaka i balans så kommer din kropp att både tacka och hjälpa dig tusenfalt. Det finns ingenting som är mer naturligt och självklart som balans men vi lever i en värld där den gång på gång sätts ur spel och där vi behöver göra någonting annorlunda för att balanseras. Har vi hamnat i obalans kan vi inte fortsätta göra det vi gjort och förvänta oss ett annat resultat, vi behöver göra något annorlunda. 

Sluta kriga med kroppen och börja stötta den i dess försök att balansera sig, jag lovar att du kommer bli förvånad över dess förmåga till självläkning och balansering om du bara ger den en fair chance. 

Med all min kärlek,

Helena

Som mest levande i kontakt

Ibland känns det som att slå på strömmen, energin i mig. När jag kommer i kontakt. Det sker ofta i naturen, som att jag är uppkopplad till hela universum. I meditationen når jag detsamma med mig själv. I intensiv träning kommer jag i kontakt med varje fiber i min kropp och jag känner mig otroligt levande. När jag möter en annan människa, själ till själ, hjärta till hjärta, blir det nästan som starkast. Och jag vet att det är där jag ska vara. I kontakt.  När känner du dig som allra mest levande? I vilka situationer känner du att varje cell i din kropp och hela din energi är riktad åt ett och samma håll? Ta dig dit. Gör det som fyller dig med livskraft. Du känner igen känslan när den kommer och vet att det är en viktig vägvisare i ditt liv. 

Med all min kärlek,

Helena

Balans i livshjulet

Vad behöver du för att må bra?  För mig är det god sömn, bra mat, mycket träning, meditation eller yoga, nära och kärleksfulla relationer, kontakt, kreativt uttryck, inspiration, utmaning, natur, musik och tid att bara vara. När jag ser på mina dagar så kan jag konstatera att långt ifrån alla innehåller allt detta och det tror jag inte att jag är ensam om i vårt hektiska samhälle. 

Jag försöker tänka veckovis istället. Under en vecka kan jag få in allt detta, utan stress eller dömanden, för det är just avslappningen jag vill komma åt. Allt handlar om balans. Både kropp, själ och sinne klarar av en hel del stress om de också får ta del av återhämtningen och där tror jag att veckoperspektivet kan vara en bra måttstock. Det duger inte att nu kavla upp ärmarna inför hösten och tänka att runt jul- och nyår, då ska jag slappna av. Vi är inte skapade för att hålla så länge utan återhämtning, inte långsiktigt, och inte om vi vill leva i balans och harmoni.

Notera varje dag vad, av det som är viktigt för ditt välmående, som får plats. Sammanfatta sedan veckan och säkerställ att allt det som är viktigt för dig faktiskt får det utrymme det förtjänar. Om inte, prioritera om och bort och in, livet är nu och alla dagar, inte sen eller om-bara. Du har makten att göra den här hösten till den bästa hittills där hela du (kropp, själ och sinne) får vara med!

   Med all min kärlek,

Helena

Den heliga treenigheten

För mig är den vår kropp, vår själ och vårt sinne. I dagens samhälle ägnar vi nästan all vår tid i vårt sinne, jag tror det är en stor bidragande faktor till varför så många är i obalans och ohälsa. Det är en treenighet, och alla behöver de sin uppmärksamhet. När vi känner av fysiska symtom så förflyttar vi oss till sinnet för att analysera det och när vi känner en oro i själen så distraherar vi oss med tankar. Varför vågar vi inte uppehålla oss ett tag med den del av treenigheten som skapade det obekväma, utforska det där, utan så många tankar och dömanden om det? För mig är fysisk aktivitet ett bra sätt för mig att vara i kroppen, jag springer, jag stärker kroppen, tar promenader eller gör kroppskanningar. I meditation får jag umgås med min själ även i mindfulness- eller medvetandeträningen. Men det är verkligen något jag behöver öva på att komma ihåg ofta, utan att döma mig själv, för när jag glömmer bort så märker jag. Obalansen.

Var uppehåller du dig mest? Vilka knep har du för att ge uppmärksamhet åt allt det som är du?

   Med all min kärlek,

Helena

Sanningen bakom mitt läkande

Inlägg nummer 100 och lika många lektioner jag har lärt mig har skrivits ner. Det är verkligen ett privilegium att få reflektera över min resa så här långt och lära mig mer om den genom att sammanfatta mig i dagliga små munsbitar. Jag känner mig så välsignad med den här resan och tacksam för dig som supportar mig och som förhoppningsvis själv får några insikter och lärdomar längs vägen.

  Jag tänkte att det vore passande att fira 100 genom att dela med mig av min egna sanning om anledningen till mitt läkande. När jag pratar med andra om min resa så hamnar mycket fokus på den fysiska biten av det, särskilt min diet. Själv tror jag att det endast är en liten del av sanningen. Jag tror att mitt läkande handlar om dessa huvudteman, i ordningen angiven;

  1. Att lära mig att älska mig själv. Acceptera och förlåta mig själv. Utan det hade mitt läkande inte varit aktuellt alls eftersom jag inte hade trott på att jag var värd det.
  2. Flytta fokus från sjukdom till hälsa. Jag fokuserade, under så många år, på vad som var fel på mig snarare än att fokusera på det som var friskt och hälsosamt. Att tro att hälsa och välmående är mitt naturliga tillstånd och att allt annat handlar om obalans har gjort all skillnad.
  3. Lita på min andliga vägledning. Närhelst jag flyter för långt bort ifrån Kärleken (vilken är min religion) tappar jag fotfästet och tar dåliga beslut för mig själv och min hälsa. Det här handlar, för mig, även om yoga, meditation och att be om hjälp.
  4. Att välja kärlek framför rädsla. När jag möter rädslan, så väljer jag kärleken. Det här har även verkligen hjälpt mig i min stresshantering vilket jag tror har varit så viktigt eftersom stress ligger bakom så mycket inflammation och sjukdom.
  5. Få ordning på min fysiska hälsa. Det är här kosten, sömnen, träningen och kosttillskotten kommer in. Det är förstås så otroligt viktigt för läkande, men jag tror samtidigt att det andra måste komma först.

  Om du kämpar med obalanser eller sjukdom i ditt liv, säkerställ att du tittar på helheten; kropp, själ och sinne. En obalans på ett område kommer att påverka de andra. Om du kan få balans inom alla områden kan du läka på riktigt.

  So, we've come to page 100 of the book of 2015 and the same number of my life lessons put into print. It's a real privilege for me to be able to reflect upon my journey so far and to get to learn more about it by scribbling it down into daily munch bites. I'm so truly blessed with this journey and grateful for you who is supporting me and hopefully getting some insights and learnings also along the way. 

  I thought it would be fitting to celebrate one hundred with sharing my own belief about why I have healed. When talking about my journey a lot of focus is put on the physical part of it, specifically my diet. Personally, I think that is only one small piece of the puzzle. I think my healing is about these main themes, in this order;

  1. Learning to love myself. Accepting myself and forgiving myself. Without this, I don't think healing would have come to be at all because I wouldn't have believed I was worth it.
  2. Shifting my focus from sickness to health. For so many years I was focusing on what was wrong with me rather than looking at everything that was well and healthy. Believing that my natural state is health and that everything else is just imbalance makes all the difference. 
  3. Relying on my spiritual guidance. Whenever I drift too far away from Love (which is my religion) I loose track and make the wrong decisions for myself. This also includes meditation, yoga and prayer. 
  4. Choosing love over fear. Whenever I see fear, I choose love. This has also helped me manage my stress levels which I think is a huge part of my healing because stress is a big factor in a lot of inflammation and disease.
  5. Getting my physical health in order. Here's where the diet, the sleep, the exercise and the supplements come in. It is oh, so important, but the other things needs to come first. 

  Are you struggling with imbalance or disease in your life, make sure to look at the whole picture; body, mind and spirit or soul. An imbalance in one area will affect the rest. Heal all areas and you can heal your life.

   

  With all my love,

  Helena

  Gör mer av det du älskar

  Ibland kanske du leker med tanken "om jag bara hade tre månader kvar att leva, vad skulle jag då göra med min tid?". Jag gör i alla fall det. Jag har hört många säga att detsom dyker upp ofta är ganska tankeväckande och ett stort aha. Ändå, går många, efter det lilla tankeexperimentet, tillbaka till sina liv, utan att ändra på någonting, varken i kropp, själ eller sinne. Jag tror dock att upplevelsen blir lite annorlunda för dem som haft allvarliga hälsoproblem. Jag vet att den har det för mig. Jag kommer ofta på mig själv med att tänka Vad kommer det här spela för roll om en vecka, en månad eller ett år eller Det är inte så viktigt som du tror att det är just nu eller This too, shall pass.

  Jag tror att mina hälsoutmaningar har hjälpt mig att ta frågan om, vad jag skulle göra med mitt liv om jag bara hade en kort kvar att leva, lite mer seriöst. Att jag faktiskt gör förändringar i enlighet med svaren jag får på den frågan. Att inte ta livet så seriöst. Att sprida kärlek omkring mig som konfetti. Att alltid vara villig att förlåta. Att alltid försöka lämna varje situation eller plats lite bättre än jag fann den. Att njuta mer av de magiska ögonblick jag får. Att göra mer av det jag älskar.

  När det väl kommer till kritan så vet ju ingen av oss hur lång tid vi har kvar i den här mänskliga erfarenheten, samma gäller för alla, såvi kan ju lika gärna göra det bästa av den.

  Sometimes you might play the mind game of "if I had only three months to live, what would I do with my time". I know I do. People usually describe it as mind opening and a big aha. Yet, after the game, we get back to our lives, not changing a bit, not in body, mind, nor soul.

  When you've had some serious health issues I think this perception might change though. I would like to think that it has for me. I usually catch myself thinking thoughts like What will this matter in one week, one month or a year or something like This is not as important as you might perceive it right now or This too, shall pass.  

  I think my health scares has helped me with taking the question of What would I do with my time if I had only a short time left on this earth? a little more seriously. With, when I contemplate the question, actually making some changes according to the reflections I make. Not taking life too seriously. Spreading love around me like confetti. Always being willing to forgive. Leaving every place and every situation a little bit better than I found it. Enjoying every precious moment that I am gifted with. Doing more of the things I love.

  After all, none of us know how much time we actually have still, that's the same for everyone, so we might as well make the best of it. 

   

  With all my love,

  Helena

  Jag söker sann kontakt

  Att vara autentisk, sann och i kontakt har blivit mer och mer viktigt för mig. När jag möter en annan människa vill jag vara på riktigt, ärlig, själ till själ eller i alla fall hjärta till hjärta. När jag är med mig själv vill jag ha samma sak. Närhet. Jag har alltid varit ganska dålig på att konversera kring väder, sport eller de senaste nyheterna men jag har också insett att det finns en tid och plats även för det, ibland behövs det för att komma till det som är på riktigt. Men jag ser samtidigt att jag söker efter riktig kontakt i alla delar av mitt liv. Jag träffar helst vänner en och en. Jag träffas hellre öga mot öga än pratar över telefon. Jag lägger hellre ner mer tid på några få relationer än att hålla på att jonglera för många på för lite tid.

  Det finns inget som ger mig så mycket energi som sann kontakt. Konversationer som lever sitt egna liv och där tankarna utvecklas någonstans emellan mig och den jag pratar med. När själar möts.

  Jag hoppas att vårt samhälle inte blir helt digitaliserat (även om det är så mycket jag älskar med den digitala världen), för jag tror att det är i sann kontakt som läkande på djupet kan ske.

  Authenticity, truth and connection is becoming more and more important to me. If I meet with a person I want it to be real, honest, soul to soul or at least heart to heart. If I spend time with myself I want the same thing. Closeness.

  I've always been quite bad at conversating the weather, sports or the latest media trend but I've also come to understand that there is a time and place for that as well, sometimes it's necessary to get to the real deal. But I see that I strive more and more for real connection in all parts of my life. I rather meet with friends one on one. I rather sit down and talk face to face than over the phone. I rather spend time with one relationship than juggling many on too little time.

  There's nothing that energizes me more than true connection. Conversations that just live their own life and when the thoughts evolve somewhere in between. When souls meet. 

  I hope our society is not turning into a completely digitalized world (although I love so much about the digital), I believe it's in real connection true healing occurs.

  With all my love,

  Helena