sanning

Sanningen är ljuset

Ibland tror jag att vi är oproportioneligt rädda för sanningen. Ändå kommer sanningen alltid fram. Om du inte säger den högt så märks avsaknaden av den i ditt beteende, din energi eller i hur ingenting blir riktigt som du tänkt dig eller vill.  Ofta ljuger vi in i det längsta även för oss själva. Det där jobbet som dränerar dig. Den där relationen som känns tom. Den där krånglande magen som behöver din omtanke. De där lånen som behöver betalas av. Den där drömmen som pockar på din uppmärksamhet. 

Sanningen är ljuset och för någon som sover kan ljuset vara mycket störande, antingen så drar du täcket över huvudet igen eller så skäller du på den som släppte in ljuset (sanningen). 

Du vet vad som är sant i ditt liv. Lever du i din sanning? Är du ärlig mot dig själv och världen?

Med all min kärlek,

Helena

Hjärnan vill ha rätt

Varifrån kommer egentligen vår världsbild? Vem har bestämt att vi ska se världen på ett visst sätt? Jag tror att vi har ett val men jag tror att de oftast är ett omedvetet sådant.  Vår hjärna vill ha rätt så den kommer ständigt att söka bevis för den världsbild den har skapat. Var medveten om vilket val du gör. Är världen ond eller är den god? Är du sjuk eller är du friskt? Är du älskad eller är du oälskad? Är du en bra eller dålig människa?

Varje morgon försöker jag dedikera min dag åt att se och vara gott i den här världen och jag blir dagarna i ända översköljd av bevis på att jag har rätt. Visst, jag ser även motsatsen, jag är inte immun mot det, men jag noterar det som en avvikelse snarare än ett bevis på någonting och det goda tar alltid överdriven ledning. Jag vet också att jag inte alltid sett världen på det sättet. I perioder har världen varit ett slagfält, min kropp en enda stor defekt och allt vårt kämpande fullkomligt meningslöst. När jag varit där har jag, även där, översköljts av bevisen på att det var sant. 

Din hjärna vill ha rätt så den kommer att stå på din sida i argumentationen för den världsbild du har valt. Vilken bild väljer du? 

Med all min kärlek,

Helena

The only thing that can fill an eternal hole is the eternal

Jag har delat den här till höger och vänster de senaste månader för hag tycker att den är fantastisk.  Jag har bevittnat det hos så många människor omkring mig och även hos mig själv. När allt vi tagit för givet tas ifrån oss och allt vi tagit för sanning blir ifrågasatt, då tvingas vi ställa oss de stora frågorna. Om vi vågar gå hela vägen så förändras vårt liv för alltid. Det är magi och ingenting jag någonsin skulle vilja vara utan.

"The most interesting moment in a persons life is what happens to them when all their certainties go away. Then who do you become. That's the moment when the universe is offering up an invitation saying: Come and find me. However you have to. Because you're empty now and let me fill you.... The only thing that can fill an eternal hole is the eternal."

Har du varit där? Vad fann du?

http://youtu.be/E3SjiXoGhAM

Med all min kärlek,

Helena

Vi kan inte förändra någon annan

Det är tufft att se andra människor lida. Det kan vara frustrerande att se dem i vår närhet fastna i svackor och inte komma vidare. Ibland behöver jag bita mig i tungan för att inte kabla ut min sanning som en lösning på någon annans problem. Vi kan inte förändra någon annan och vi kan inte hjälpa en person som inte vill ha hjälp. Så frustrerande, jag vet. Jag har två förhållningssätt när det gäller att rädda världen. Oavsett hur många lösningar jag än må tro mig ha på andras problem så kan jag bara leverera dem om jag blir tillfrågad. Fram tills att det, eventuellt, händer så gör jag bäst i att stå i mitt ljus, vara en förebild och leva som jag lär och vara öppen med att jag finns här om någon skulle vara intresserad av mina råd eller min problemlösningsförmåga. På så sätt skjuter jag inte bort någon annan och den jag vill hjälpa kommer till mig när hen är redo och vill/ behöver min hjälp. 

Detsamma gäller självklart för alla runt omkring mig som tycker att de har lösningar på mina problem och som blir frustrerade över att jag inte ser det självklara, gör bättre val i mitt liv, tar mig ur gamla mönster eller någonsin lär mig av mina misstag. Det klokaste och mest effektiva är att vara kärleksfullt närvarande och förhoppningsvis en inspirationskälla utan några pekpinnar eller vad var det jag sa längre fram.

Mitt andra perspektiv på rädda världen-syndromet är att jag kanske faktiskt inte har lösningen på någon annans problem. Vi har alla vår individuella väg att vandra, våra lärdomar i det här livet och de erfarenheter vi behöver för att leva vår fulla potential. Sett ur det perspektivet kan det faktiskt vara respektlöst att kliva in i någon annans erfarenhet och påstå att jag vet bättre. Kanske behöver den här personen gå igenom just det här, nå botten, göra om sina misstag, för att lära sig det de behöver lära sig, oavsett hur smärtsamt det kan vara att stå bredvid och se på. 

När vi står i vårt ljus, tar ansvar för våra tankar, känslor, ageranden och reagerande och osar och ryker kärlek vart vi än går, då kommer människor att komma till oss när de är redo, om de blir redo. Den inverkan vi då kan ha på en människas liv, när personen ifråga verkligen ber om vår hjälp och vill ha den, är så oändligt mycket kraftfullare än när vi försöker pracka på någon annan våra sanningar.  

  Med all min kärlek,

Helena

Sanningen bakom mitt läkande

Inlägg nummer 100 och lika många lektioner jag har lärt mig har skrivits ner. Det är verkligen ett privilegium att få reflektera över min resa så här långt och lära mig mer om den genom att sammanfatta mig i dagliga små munsbitar. Jag känner mig så välsignad med den här resan och tacksam för dig som supportar mig och som förhoppningsvis själv får några insikter och lärdomar längs vägen.

  Jag tänkte att det vore passande att fira 100 genom att dela med mig av min egna sanning om anledningen till mitt läkande. När jag pratar med andra om min resa så hamnar mycket fokus på den fysiska biten av det, särskilt min diet. Själv tror jag att det endast är en liten del av sanningen. Jag tror att mitt läkande handlar om dessa huvudteman, i ordningen angiven;

  1. Att lära mig att älska mig själv. Acceptera och förlåta mig själv. Utan det hade mitt läkande inte varit aktuellt alls eftersom jag inte hade trott på att jag var värd det.
  2. Flytta fokus från sjukdom till hälsa. Jag fokuserade, under så många år, på vad som var fel på mig snarare än att fokusera på det som var friskt och hälsosamt. Att tro att hälsa och välmående är mitt naturliga tillstånd och att allt annat handlar om obalans har gjort all skillnad.
  3. Lita på min andliga vägledning. Närhelst jag flyter för långt bort ifrån Kärleken (vilken är min religion) tappar jag fotfästet och tar dåliga beslut för mig själv och min hälsa. Det här handlar, för mig, även om yoga, meditation och att be om hjälp.
  4. Att välja kärlek framför rädsla. När jag möter rädslan, så väljer jag kärleken. Det här har även verkligen hjälpt mig i min stresshantering vilket jag tror har varit så viktigt eftersom stress ligger bakom så mycket inflammation och sjukdom.
  5. Få ordning på min fysiska hälsa. Det är här kosten, sömnen, träningen och kosttillskotten kommer in. Det är förstås så otroligt viktigt för läkande, men jag tror samtidigt att det andra måste komma först.

  Om du kämpar med obalanser eller sjukdom i ditt liv, säkerställ att du tittar på helheten; kropp, själ och sinne. En obalans på ett område kommer att påverka de andra. Om du kan få balans inom alla områden kan du läka på riktigt.

  So, we've come to page 100 of the book of 2015 and the same number of my life lessons put into print. It's a real privilege for me to be able to reflect upon my journey so far and to get to learn more about it by scribbling it down into daily munch bites. I'm so truly blessed with this journey and grateful for you who is supporting me and hopefully getting some insights and learnings also along the way. 

  I thought it would be fitting to celebrate one hundred with sharing my own belief about why I have healed. When talking about my journey a lot of focus is put on the physical part of it, specifically my diet. Personally, I think that is only one small piece of the puzzle. I think my healing is about these main themes, in this order;

  1. Learning to love myself. Accepting myself and forgiving myself. Without this, I don't think healing would have come to be at all because I wouldn't have believed I was worth it.
  2. Shifting my focus from sickness to health. For so many years I was focusing on what was wrong with me rather than looking at everything that was well and healthy. Believing that my natural state is health and that everything else is just imbalance makes all the difference. 
  3. Relying on my spiritual guidance. Whenever I drift too far away from Love (which is my religion) I loose track and make the wrong decisions for myself. This also includes meditation, yoga and prayer. 
  4. Choosing love over fear. Whenever I see fear, I choose love. This has also helped me manage my stress levels which I think is a huge part of my healing because stress is a big factor in a lot of inflammation and disease.
  5. Getting my physical health in order. Here's where the diet, the sleep, the exercise and the supplements come in. It is oh, so important, but the other things needs to come first. 

  Are you struggling with imbalance or disease in your life, make sure to look at the whole picture; body, mind and spirit or soul. An imbalance in one area will affect the rest. Heal all areas and you can heal your life.

   

  With all my love,

  Helena

  From spiritual entertainment to courageous action

  Citatet kommer ifrån fantastiska Mastin Kipp och det har verkligen fastnat hos mig. Jag växte upp i en kristen familj med mycket andlighet. Någonstans längs vägen insåg jag att religion inte är min sanning och det fick mig att stänga av även min andlighet vilket gjorde mig ganska vilsen under några år. Efter att ha hittat tillbaka till min sanning och den stora portion andlighet som är en del av den har jag ibland fastnat i det Mastin kallar spiritual entertainment eller andlig underhållning. Jag kan ibland frossa i andlighet och tar åt mig av allt jag kan hitta. Det kan förstås vara jättebra, så länge jag också vågar agera, ta courageous action, i linje med min andlighet varje dag. Det är ju där den stora förändringen kommer, i mitt egna liv men också i vad jag kan bidra med i världen.

  Det var därför jag startade den här bloggen. Det är därför jag meditera mycket mer nu. Det är därför jag säkerställer att vi pratar om Kärlek framför rädsla i styrelserummen. Det är därför jag är mer modig när det handlar om att dela med mig av det jag tror på och få ut mitt budskap. Och belöningen är fantastisk, både i tankar, känslor och händelser i mitt liv.

  Jag älskar fortfarande andlig underhållning, att få all inspiration jag kan, men jag stannar inte där. Jag säger som Mastin: "Take action and make it real".

  This beutiful lesson I got from Mastin Kipp and it's been really important to me.

  I grew up in a christian environment with a lot of spirituality. Somewhere along the way I realized that religion was not my truth and that made me shut off my spirituality as well for a few years leaving me astray. After rediscovering my truth and the huge chunk of spirituality that came with that I've sometimes got caught in spiritual entertainment. I sometimes go on spiritual frenzies and really gulp all I can find. And that's all golden, as long as I take courageous action that is aligned with my spirituality in my daily life. For me, that's where the big shifts come, in my personal life and also in my contribution to the world.

  That's why I started this blog. That's why I meditate a lot more now. That's why I make sure to talk about Love instead of fear in my management team. That's why I'm more fearless when it comes to sharing what I believe in and getting my message out there. And the rewards are so awesome, both in thoughts, feelings and events.

  I still love spiritual entertainment, getting all the inspiration I can get, but I'm not going to stop there. As Mastin always says: "Take action and make it real".

  IMG_3528