rotationsdiet

Jag håller koll på mina prioriteringar

När jag började den här resan tillbaka till min naturliga hälsa blev jag verkligen överväldigad. Det verkade som att det tog all min vakna tid och all min energi. Och, med uteslutandet av 64 födoämnen samtidigt som jag var på en rotationsdiet, så gjorde det i princip det. Men, när jag väl hade vant mig, så förvandlades det verkligen till en passion. Jag undviker i och försig inte 64 ämnen längre, men jag håller fortfarande koll på mina prioriteringar.

Att äta det som hjälper min kropp att läka sig själv, sova ordentligt, träna mycket, meditera, yoga, hantera min stress och alltid förbättra mitt tankeklimat gör hälsan som första prioritet till ett heltidsjobb. Jag är inget offer på något sätt, men att välja den här livsstilen och att säga ja till det som är bra för min hälsa, betyder också att jag behöver säga nej till en hel del annat.

Det är inte rätt prioritering för min hälsa att flytta utomlands för att jobba just nu. Det är inte hälsosamt för mig att vända på dygnet. Jag kan inte strunta i att planera min mat och när jag inte ägnar maten tillräckligt mycket uppmärksamhet på grund av resande, så behöver jag cleansa för att komma tillbaka i balans. Vi gör en massa val varje dag och i åtminstone 80% av valen behöver jag välja det som är till störst fördel för min hälsa.

Att välja är också att välja bort något annat. Jag gör det så gärna!

"Den friska har miljoner önskningar, den sjuka har bara en."

When I first started on this journey towards natural health I was really overwhelmed. It seemed like it was consuming all my waking hours and all my energy. And, with 64 food allergies and being on a rotation diet, it sort of did.

But, after adapting to it, it honestly turned into a true passion. Sure, I'm not avoiding 64 foods anymore but I'm still keeping my priorities straight.

With eating what helps my body heal, sleeping well, exercising a lot, meditating, doing yoga, managing my stress and always improving my thought climate, having health as a number one priority is a full time job. While I'm definately not a victim at all, chosing this life and saying yes to everything that is of benefit to my health also means saying no to a lot of other things.

It's not the right move for my health to move abroad for working right now. It's not healthy for me to turn the day around. I cannot not plan my food intake and when I'm not paying enough attention, due to travel, I need a cleanse to get back on track. There are a lot of choices everyday and in at least 80 percent of the cases I always need to choose what's most healthy.

Choosing is also giving up other things, but I'm more than happy to do so!

The healthy has a million wishes, the sick only have one

IMG_3545 With all my love, Helena