processad

Ju enklare mat desto mer hälsosam

Jag försöker låta det vara min tumregel. Ju enklare min mat är desto mer hälsosam är den. Med enkelhet menar jag då inte det du köper på snabbköpet och värmer upp i mikron. Det kan vara enkelt och snabbt, utan att för den sakens skull vara bra för dig. Rena råvaror som kommer från naturen är i de allra flesta fall det bästa för din hälsa. Bäst är förstås det som du inte ens behöver tillaga. Jag kan faktiskt, i skrivande stund, inte komma på någon mat som blir hälsosammare ju mer du tillagar den, processar den eller komplicerar saker och ting. Keep it simple and you're life will reflect simplicity back.

Tyvärr är inte vårt samhälle riktigt utformat efter den här principen idag. Det betyder att det inte alltid är enklast att få tag på den mat som är bäst för dig. De närköp som de flesta av oss har runt hörnet har oftast den mest processade och modifierade maten, långt ifrån råvarans ursprung. Jag lägger ner mycket tid, energi och pengar på att hitta det enkla. Jag tycker mig dock se en förändring på gång. Vi påverkar marknaden med vår plånbok och ju fler vi blir som blir medvetna om våra val när det gäller mat och således köper det som är enkelt, desto enklare kommer det enkla bli att få tag på. Var medveten om din makt som konsument och använd den på ett sunt sätt. Om det du söker inte finns i din butik, tveka inte att fråga om det. Om vi är tillräckligt många som kräver en förändring, så kommer vi snart att få se den, och ser den i viss mån redan. Du spelar roll. Jag spelar roll. Vi spelar roll.   Med all min kärlek,

Helena

Anledningen till att jag undviker sockerdrogen

Jag säger som Kris Carr: You're already sweet enough! Vi vet alla att vitt socker är dåligt för oss, det har inga som helst hälsofördelar. Min matfilosofi handlar om att jag vill att min kropp alltid ska kunna säga tack varje gång jag stoppar i mig något. Jag vill att min mat ska vara en gåva till min kropp, inte gift, därför undviker jag socker.

Socker suger ut mineralerna i kroppen, det gör kroppen sur, det föder inflammation och cancerceller och det rör till hormonsystemet, bland många andra elaka sidoeffekter. Det är dessutom högst beroendeframkallande, vilket många av oss vet av egen erfarenhet. Eftersom jag är autoimmun och autoimmunitet ofta är en inflammation som blivit galen så var en av de första rekommendationerna jag fick för att bli bättre att sluta med socker. Shit, för en tjej som alltid varit ett godismonster blev detta verkligen en utmaning och det tog ungefär två veckor innan huvudvärken, illamåendet och mina cravings gav med sig.

En av de intressanta lärdomarna under den här processen var att socker verkligen gömmer sig överallt i vår standarddiet. Om du äter processad eller pre-fabricerad mat eller mixer kommer du snart upptäcka att socker gömmer sig på de mest mystiska ställena. Så jag slutade även med allt ovan och höll mig till rena grönsaker, frukt och annan naturlig mat (jag behövde även hålla mig borta från salt under en period vilket även det gömmer sig överallt i processad mat).

Ungefär nio månader efter att jag slutat med socker reste jag i Sydafrika och spenderade mycket av min tid under vattenytan då resan hade ett fokus på hajar. En av dessa dykdagar var inge vidare, jag hade ett riktigt jobbigt dyk helt enkelt och när jag väl kom upp i gummibåten tyckte jag verkligen synd om mig själv och var dessutom ganska uppskakad. Ni som dyker vet att det alltid finns massor med snacks på de där båtarna; chips, choklad och klubbor. Någon skickade över en klubba åt mitt håll och jag var för nere för att säga nej, och efter den första tog jag direkt en andra. Effekten var verkligen intressant, jag blev hög som ett hus, jag studsade omkring hela eftermiddagen som om jag var hög på kokain eller något. Den här episoden lärde mig att socker verkligen är en drog och att den nog inte borde vara laglig.

Ett liv utan vitt socker betyder inte att jag inte får äta godsaker, jag äter dadlar, stevia eller honung istället och gör de mest fantastiska raw food desserterna. Och, jag äter ibland mörk choklad som kan innehålla socker eller ekologisk glutenfri lakrits, men jag säkerställer att jag inte får i mig socker via pre-fabricerad eller processad mat.

I say it like Kris Carr: We're already sweet enough!

We all know white sugar is bad for us, it has zero health benefits. My overall food philosophy is that I want my body to always have a reason to say thank you every time I feed it with something. I want my food to be a gift to my body, not a poison, so, I avoid sugar.

Sugar robs the body of minerals, it makes me acidic, it feeds inflammation and cancer cells and it messes up my hormone system, amongst many other evil side effects. And it's highly addictive, which most of us know by experience. Since I'm autoimmune and autoimmunity most often is inflammation gone mad one of the main recommendations I got to get better was to quit sugar. Man, for a girl that's always had a sweet tooth and always loved and craved candy this was daunting at first and it took about two weeks before the headache, the nausea and the cravings subsided.

One of the interesting things I learned during this process is that sugar hides everwhere in out standard diet. If you eat processed or pre-fabricated foods or mixes you'll surely soon find out that sugar hides in the most mysterious places. So, I quit all of the above and stayed with clean vegetables, fruits and other all natural foods (I also needed to stay off salt which is also hidden everywhere in pre-fabricated foods).

About nine months after quitting sugar I was travelling in South Africa and spent a lot of my time under water, diving with sharks. One of those days, I had a really bad experience under water and getting back onto the zodiac I felt really sorry for myself and I was also quite scared. For those of you who dive, you know thete's always plenty supply of sugar on those boats; chips, chocolate and lollipops. Someone handed me a lollipop and I was too down to say no, and after the first one I had another one instantly. The effect was quite mind-blowing to me; I literally got high as a house, I was bouncing around like a mad person all afternoon like I was high on cocaine or something. This experience really taught me that sugar is truly a drug and, if you ask me, it should't be legal.

A life without white sugar does not mean I don't get to eat sweet things, I just use dates, stevia or honey instead and I make the most wonderful raw food desserts. And, I do occasionally eat dark chocolate with some sugar in it or organic gluten free liquorice, but I make sure not to get the hidden sugar in pre-fabricated or processed foods.

IMG_3722 With all my love, Helena