observera

Observera istället för att absorbera

Det är så lätt att bli upptagen av allt som händer runt omkring oss. Nyheterna som fokuserar på allt det negativa, människor som dömer och förtalar, rädslan som kryper sig på. Det är så lätt att dras med i det där.  Jag har ett litet mantra jag använder ibland: observera istället för att absorbera. Jag väljer själv vad jag släpper in, vart jag vill rikta min energi. När vi absorberas förlorar vi vår handlingsförmåga och möjliget att välja kärlek istället. När vi observerar kan vi se mönstren, skilja ut rädslan och göra kloka val utan att förlora vår energi.

Prova, nästa gång du hamnar i världsligt kaos, observera istället för att absorbera.  

 Med all min kärlek,

Helena

Tänk om just det här ögonblicket är helt perfekt

När jag känner mig helt övermannad av en situation, känsla eller tanke så försöker jag alltid hitta tillbaka till det innevarande ögonblicket. Det lugnar alltid ner mig. Tänk så här; Just nu, i just det här specifika ögonblicket, hur ser ditt liv ut? Om du rensar bort alla tankar om det som har hänt eller framtiden, allt som du tror att du behöver tänka på eller processa. Släpp taget om dina känslor kring en situation, person eller ett problem. Försök rensa bort allt.

Fokusera sedan på vad som faktiskt sker just nu; Vad ser du? Känner du någon lukt? Smakar något? Hör du något? Utan dömanden. Var bara uppmärksam. Observera. När jag gör det här så kan inte annat än notera att allt är perfekt, just nu (vilket förstås är ett dömande i sig själv). Och när jag går djupare så inser jag att det här är mitt liv och min verklighet. Alla dessa triljoners ögonblick adderade tillsammans, vilket skapar ett ganska vidunderligt liv.

Whenever I feel really overwhelmed by a situation, feeling or thought I try to find my way back to the present moment. It never fails to calm me down.

Think about it; Right now, in this very moment, was is your life like? Peeling off all the thoughts about the past and the future, all you think you need to keep in mind or process. Letting go of the emotions about situations, people or problems. Try to "clean" everything out. 

Then focus your mind of what's actually going on in this time and space; What are you seeing? Smelling? Tasting? Hearing? Without judgement. Just be aware. Observe. Whenever I do this I really can't help but to notice that it's all just perfect, right now (which is in fact a judgement of its own). And going even further, I realize that it is all my life and my reality. All these trillions moments added together, that makes a pretty remarkable life. 

 

With all my love,

Helena

Ju bättre jag blir på att skilja på mitt ego och mig själv, desto intressantare blir livet

Jag vet inte om du sett någon av Eckhart Tolle's föreläsningar, men jag bara älskar hans porträttering av egot, hur det liksom låter lite som en råtta som sniffar eller något och hans sätt att röra ögonen som verkligen tyder på förvirring. Kolla in honom på Youtube om du får möjligheten. Ju bättre jag blir på att observera mina tankar och känslor, att identifiera dem och inse att de inte är jag, desto mer frid finner jag. Livet blir också mer intressant för jag kan tydligt se vilka framsteg jag tar och vilka återfall jag får. Det kan faktiskt vara ganska underhållande att bara observera vad som händer med mina tankar och känslor även om ämnet kanske inte är det. Jag börjar se mönster och jag lär känna mig själva, mina tankar och känslor, bättre och bättre.

Det här funkar förstås bättre eller sämre beroende på omständigheterna och jag är ju människa, så ofta kan jag också bara bli urless på att ens försöka förstå eller hålla en viss distans för att kunna observera. Och ibland så inser jag bara att jag inte är i ett skick där jag ska ta några beslut, hitta ett svar eller tänka positivt över huvud taget. Jag kallar dem Trocadero moments (ett utryckt jag stulit av underbara Mia Törnblom). När jag märker att mitt sinne blir alltför pessimistiskt eller dömande inser jag att jag är i ett Trocadero moment och då vet jag att jag behöver ta något att äta och vila innan jag kan komma tillbaka och försöka komma fram till någon form av lösning, oavsett om den är i mitt huvud eller tar sig uttryck i den fysiska världen.

Jag älskar att vara på den här resan som kallas livet, och jag accepterar mig själv även när jag inte gör det. Ju mer jag förstår, desto mer förstår jag att jag inte förstår, och desto mer intressant blir livet.

I don't know if you've ever seen any of Eckhart Tolle's lectures, but I just love his portay of the ego mind, how it sounds like a rat sniffing or something and his way of moving his eyes along with it showing confusion. Check him out on Youtube if you have the chance. 

The better I become at observing my thoughts and feelings, identifying them and realizing that they are not me, the more peace I find. The more interesting life also becomes because I can easier witness the progress I'm making or the back falls I'm having. It can actually be quite amusing to witness what's happening in my mind even though the subject of the thought or the feeling might not be. I can see the patterns and I get to know myself, my thoughts and my feelings more and more.

Of course, this works better or worse depending on the circumstances and I'm a human being, so a lot of the time I might just get fed up with even trying to understand, identify or keep a distance. And sometimes I just realize that I'm not in a state to make any decisions, to find an answer or to think positively at all. I call them Trocadero moments (stolen with pride from the wonderful Swedish inspirational speaker Mia Törnblom). When I feel my head is spinning in a too pessimistic or judgemental way I just call a Trocadero moment and I know I need to get something to eat and some rest before I try to get anything productive done, either in my mind or in the physical world. 

I love being on this journey, and I accept myself even when I don't. The more I understand, the more I understand that I don't understand and the more interesting it gets.

With all my love,

Helena