nässelfeber

Vad du sätter på utsidan kommer att ta sig in

Vår hud är vårt största organ. Och, som vi vet, kan till exempel svett ta sig ut genom huden, vilket även betyder att saker kan ta sig in. Detta blev tydligt för mig några månader efter att jag förändrat min livsstil och vad jag åt. Jag gick till min vanliga frisör för att få slingor i mitt vanligtvis råttfärgade hår. Det skulle jag verkligen inte ha gjort eftersom min kropp nu blivit så ren att jag fick nässelfeber över hela skalpen, nacken och axlarna från de extremt giftiga kemikalier min hårfrisör använde. När jag förändrade min livsstil förstod jag att jag även behövde byta ut mina skönhetsprodukter men tanken hade inte slagit mig att jag också skulle behöva byta frisör.

Jag försöker hålla mig ifrån så många kemikalier som möjligt i allt från lotion och smink till städprodukter och tvättmedel. Vi har inte använt alla dessa kemikalier tillräckligt länge för att veta hur de påverkar oss (även om mer och mer forskning visar att formaldehyd och phalater, som är vanliga i många märken, kan skapa missbildningar och öka östrogenproduktionen) för att inte ens nämna cocktaileffekten allt detta skapar väl inne i våra kroppar.

Det finns en massa riktigt bra ekologiska och rena produkter på marknaden idag. Gå ut och utforska, för din, våra barns och vår planets skull!

Our skin is the biggest organ we have. And, as we know that sweat, for example, can get out from our skin, substances will also get in.

This was made clear for me some months after changing my lifestyle and my diet. I went to my usual hairdresser to get some highlights into my dull looking hair. I really shouldn't have done that, because since my body had been cleansed in such a deep way I got hives (small red itchy scars) all over my scull, neck and shoulders from the extremly toxic ingredients my hairdresser used. When I changed my lifestyle it was clear to me that I also needed to change what I put on the outside but I hadn't thought about needing to change hairdresser!

I try to keep away from as many chemicals as possible in everything from lotion and makeup to house cleaning products and dish washing tablets. We haven't used all these chemicals for long enough to know what effects they have (although there are more and more studies showing that substances like formaldehyde and phthalates', that are common in our most used brands, can cause malformations and increase the production of estrogen) not to mention the cocktail effect it will have in our bodies.

There are plenty of really great organic and clean products out there. Go have a look for you, your children and the planet!

IMG_3607 With all my love, Helena