näringsämnen

Enzymer för att bryta ner maten

Det finns mycket att säga om enzymer och jag är ingen expert, men jag vet detta: de är extremt viktiga och sedan jag började ägna mina mer uppmärksamhet så har min matsmältning förbättrats avsevärt. Enzymer är aktiverade proteiner som faktiskt gör allt arbete inuti våra celler. De är katalysatorer som startar den fysiologiska process som håller oss vid liv och vid god hälsa. Vi behöver enzymerna för att producera energi, absorbera näringsämnen, regulera våra hormoner, läka skador och göra oss av med gifter. Vi har kartlagt mer än 5 000 enzymer sedan 1930-talet och de är kategoriserade som metabola-, matsmältnings- och matenzymer.

Eftersom vår mat idag är starkt processad, vi äter mycket syntetiska läkemedel och vår livsstil är full av stress så har de flesta av oss obalans i enzymerna vilket skapar mag- och tarmproblem. otillräckligt näringsupptag och massor av infektioner.

Det jag försöker göra för att hålla mina enzymer i balans, förutom att hantera min stress, äta bra och träna tillräckligt, är följande;

 • Jag tuggar min mat (och det jag dricker). Förutom att komma ihåg att min mage inte har några tänder så är det också viktigt för att sätta igång den enzymproduktion som behövs för att smälta maten i magen. När jag dricker smoothies så lägger jag på topping för att jag ska komma ihåg att tugga. När jag dricker en grön juice gör jag det långsamt och trycker upp tungan mot baksidan över övre tandraden eftersom det stimulerar salivproduktionen mellan klunkarna. Jag försöker också att inte tugga tuggummi för länge eftersom det stimulerar salivproduktionen i onödan, och slösar således med mina värdefulla enzymer.
 • Jag äter raw food, eller rå mat. Enzymer är känsliga rackare som dör vid upphettning, så jag försöker äta så mycket mat som möjligt rå. När jag äter tillagad mat försöker jag börja med något rått, som en morot eller en sallad, för att sätta igång enzymproduktionen som behövs för att smälta den tillagade maten som sedan kommer. Mat med extra mycket enzymer är avokado, bananer, dadlar, kiwi och extra virgin olivolja.
 • Jag blötlägger nötter och frön. Jag skulle inte säga att jag är särskilt bra på detta men jag gör det när jag kommer ihåg och har tid. Nötter och frön innehåller massor av enzymer men också en massa ämnen som gör att vi inte kan ta upp dem ordentligt. När vi blötlägger dem så aktiverar vi dem så att vi lättare kan ta upp de värdefulla enzymerna.
 • Jag tar cellenzymer som ett kosttillskott. En vanlig dag tar jag en till frukost. Har jag ätit riktigt tung mat så tar jag ett par extra. Som med alla kosttillskott tycker jag det är viktigt att gå till en riktigt bra hälsokostaffär och köpa en välkänt märke som inte använder för mycket tillsatser i tillskotten.

Jag hoppas verkligen att det här kan hjälpa dig i att ge dig in i enzymernas värld och undersöka hur dina mår!

There's a lot to be said about enzymes and I'm no expert, but I do know this; they're extremely important for digestion and since I started paying attention to the enzymes mine has improved dramatically.

Enzymes are activated proteins that actually do all the work in our cells.  They are catalysts that start the physiological processes that keep us alive and well. We need the enzymes to produce energy, absorb nutrients, regulate our hormones, heal wounds and remove toxins. We have discovered more than 5 000 enzymes since the 1930s and they are categorized in metabolic-, digestive- and food enzymes.

Because our food today is highly processed, we eat lots of medications and our lifestyle is filled with stress, lots of people have imbalanced enzymes which causes stomach or gut problems, insufficient absorbing of nutrients and lots of infections. 

What I try to do to keep my enzymes in balance, aside from managing stress, eating well and getting enough exercise, are the following;

 • Chewing my food (and my drinks). Aside from remembering that the stomach has no teeth, chewing is also important to start producing the enzymes necessary to digest the food. When I drink smoothies I put a topping on to remember to chew. When drinking a green juice I do it slowly and press my tongue against the back of my front teeth to stimulate the production of saliva between the zips. Also, I try not to chew my gum for too long since that stimulates the saliva production in vain, wasting precious enzymes.
 • Eating raw food. Enzymes are fragile and when heated they are destroyed so I eat as much raw food as possible. When eating a heated meal I try to start with something raw, like a side salad or a carot, to get some food enzymes in there and help the digestive enzymes going before the rest of the food goes down. Food with extra enzymes include avocado, grapes, banana, dates, kiwi and extra virgin olive oil.
 • Soaking nuts and seeds. I wouldn't say this is my A-game but I do it whenever I have time. Nuts and seeds contains lots of enzymes but also lots of compounds that prevent the enzymes from working properly. By "activating" them through soaking the for some hours the enzymes are more easily accessible.
 • Taking digestive enzyme supplements. On a normal day I take one with breakfast every morning. If I have eaten a heavy meal I take extra ones. As with any supplements I think it's important to go to an accredited health store and make sure you get the best ones, whole-food based and free from binders and fillers. 

I really hope this lesson serves you in looking into how your enzymes are doing.  

 

With all my love,

Helena

 

Vikten av en varierad kost

När jag ändrade min kost gick jag även över på en rotationsdiet vilket innebar att det jag åt dag 1 fick jag inte äta förrän dag 5 igen. Det tar 3-4 dagar för maten att ta sig igenom kroppen innan det har processats ordentligt. Med en väldigt begränsad diet var det här verkligen en av de mest utmanande bitarna. Men det hjälpte mig också att hitta ny mat som jag inte provat tidigare. Jag åt till exempel olivolja en dag, avokadoolja dag 2, valnötsolja dag 3 och hampaolja dag 4, för att sedan börja om igen. Det fanns tre huvudanledningar till att jag behövde gå på rotationsdiet;

1. För att säkerställa att nya allergier (typ III) inte skulle dyka upp. Risken att skapa nya allergier är extra hög när vi provar ny mat eller när vi äter en specifik mat för ofta. Det är till exempel vanligt att de som vill sluta äta mjölkprodukter går över på sojaprodukter varje dag och då skapar en allergi mot soja. Av den anledningen är det viktigt att variera sin kost så att kroppen inte ersätter en allergisk reaktion med en annan.

2. Om ett misstag gjordes vid test av allergier så blir inte skadan så stor. Genom att rotera och variera kosten blir effekterna av att äta mat som du egentligen inte tål, lika stora. Effekterna av vissa gifter och bekämpningsmedel i maten blir också begränsad genom att variera kosten.

3. Optimal näringstillförsel. Genom att variera kosten säkerställer vi att vi får i oss de näringsämnen vi behöver ifrån olika källor.

Som jag har skrivit om tidigare så var jag väldigt strikt med min diet i början och jag skrev kostdagbok över allt jag stoppade i mig. Jag märkte all mat med rött, grönt, gult eller blått för att hålla koll på vad jag fick äta vilken dag och jag tror att den disciplinen var en av framgångsfaktorerna för mig.

Idag är jag inte längre lika strikt. Jag försöker se till att äta så varierat som möjligt, inte äta samma frukost varje morgon, säkerställa att mina mål är färggranna (naturligt så förstås) och kommer från olika källor. Jag tror att vår kropp vänjer sig vid den mat vi äter för ofta så även om den är nyttig kan näringsintaget gå ner för att kroppen helt enkelt har vant sig.

Idag skulle jag tipsa vem som helst om att variera maten, våga testa nytt och experimentera och ge kroppen en stor bredd på maten, helst mat från växtriket.

When I changed my diet I also switched to a "rotation diet", meaning that what I ate on day 1 I had to stay away from until day 5. It takes 3-4 days for a food to travel through the body and intenstines before it is fully processed. With a very limited diet this was obviously one of the most difficult parts. But it also helped me find new foods that I hadn't tried before. For example I had olive oil one day, avocado oil the second, walnut oil the third and hemp oil the fourth. 

The reasons why I needed to be on rotation were three;

 1. Make sure that new allergies (type III) don't come up. The risk of creating new allergies is extra high when trying to eat new foods or eating one specific food too often. E.g. when people take out dairy and replace it with soy products eaten every day the body can create an allergy for soy beans. For this reason, the diet needs to be various for the body not to replace one allergy with another. 
 2. If a mistake has been made in identifying the allergy the effect won't be too high. By rotating the diet the bad effects from consuming the non tolerable foods you are not aware of are limited. The effects from specific toxins and pesticides in the food are also limited. 
 3. Optimal nutrition. A big variety in the diet helps the body get all the nutrients it needs from different sources. 

As I mentioned before, at the start of this food journey I was very rigid with what I ate, and I kept a journal of every single bite I ate. I labeled my days in green, blue, red and yellow and marked all my foods accordingly to know what I could eat on the different days. I think this was one of the successes of my recovery.

Today, however, I'm not that rigid. Though I try to make sure not to eat the same food every day, keep a variation on my breakfasts and make sure my food is always colorful and comes from various sources. I also think that the body gets so used to the food we eat every day that it doesn't really take notice, or extract all the nutrients in there. 

So, my advice to anyone is; keep a variation in your diet, dare to experiment and give the body the wide spectrum of foods it needs, preferably from the plant kingdom. 

 

With all my love,

Helena

Maten vi äter idag är inte vad maten brukade vara

Det här lärde jag mig först när jag påbörjade min resa mot holistisk hälsa. Att maten vi äter idag inte är lik den mat vi åt för hundra år sedan. Många i västvärlden äter alldeles för mycket samtidigt som kroppen svälter, på en näringsmässig nivå. Våra celler svälter faktiskt. Även de som äter det mesta av sin mat ifrån växtriket får inte alltid i sig tillräckligt med näringsämnen eftersom våra jordar är så utarmade och de grödor som odlas idag är långt ifrån naturliga.

De som inte äter en växtbaserad "etikettfri" diet är förstås mest påverkade. Vi äter ofta idag inte riktig mat, vi äter "matliknande" produkter. De är framställda i ett labb för att lukta och smaka gott och för att hålla länge på hyllan, för det är på de sättet matindustrin tjänar pengar på dem. Och de som betalar för studierna kring hur mycket vi kan utveckla dessa "matliknande" produkter är oftast matindustriföretagen. De är inte intresserade av att säkerställa att vi får i oss den näring vi behöver, deras fokus är att utveckla produkter som säljer bra och håller länge så att marginalerna blir så höga som möjligt och de tjänar pengar. Visste du förresten att vi utvecklat 77 000 syntetiska kemikalier sedan 1940. Många av dem används i vår mat, våra hudprodukter, i våra städprodukter osv.

Det är förstås inte helt lätt att kryssa i den här djungeln, men jag har några tumregler som jag försöker följa;

 • Ju enklare mat, desto hälsosammare
 • Om hållbarheten på produkten är längre än mitt liv så äter jag det inte
 • Om jag inte kan uttala substanserna i innehållsförteckningen försöker jag undvika det
 • Jag väljer alltid det ekologiska alternativet
 • Jag försöker äta så mycket "etikettfri" mat som möjligt, som grönsaker och frukt
 • Jag hjälper min kropp att få i sig de saknade näringsämnena genom superfoods och kosttillskott (mer om det i ett annat inlägg)

One major thing I've really come to understand while learning more about holistic health is that the food we eat today is not the kind of food we ate a hundred years ago. 

Most people in western world today is overfed but still starving on a nutrient level. Our cells are actually starving. Even those eating a plant based diet might not get enough nutrients cause our soils are so deprived and the crops grown are far from their natural state. 

Those not eating a plant based, "label less" diet are of course even more affected. A lot of the time we are not eating food anymore, we are eating food like products. They are made (in a lab) to look and smell good and to have a long shelf life, because that's how you make money out of them. And the institutions paying for the studies on how far away from natural we can take this is mostly the food industry. They are not interested in making sure you get the nutrients you need, their focus is coming up with products that sells well and lasts long so that the profits are as high as possible. Did you know that we've come up with 77 000 synthetic chemicals since 1940. A lot of them are used in our foods, our skin care products, our cleaning supplies etc. 

It's not easy getting your way through this jungle, I know, but I have some rules of thumb;

 • The simpler the food, the healthier it is
 • If the shelf life of the product is longer than mine, I don't eat it
 • If I can't pronounce the substances in the food, I try to avoid it
 • I always go for the organic option
 • I try to eat as much "label less" food as possible, as in vegetables and fruits 
 • I help my body get the missing nutrients through superfoods and supplements (more on that in another lesson) 

With all my love,

Helena

Älska raw food

Raw food har verkligen blivit trendigt de senaste åren även om det självklart varit en del av våra liv sen urminnes tider. Definitionen är, förenklat uttryckt, naturlig, oprocessad mat som ej hettas upp över 42 grader för att alla näringsämnen ska bevaras. När jag växte upp på 80- talet bestod salladerna främst av isbergssallad, tomat och gurks, utan dressing. När jag på riktigt började utforska raw foid och alla tusentals möjliga kombinationer blev jag verkligen glatt överraskad. Det handlar inte bara om fantastiska sallader och dressings, det är även enkelt att laga nästan alla dina favoriträtter på raw food vis och de smakar så mycket mer och härligare än sin kött- och mjölkproduktsfyllda kusiner. Och då har jag inte ens nämnt raw food junk food, makalösa skapelser fria från socker, mjölk, gluten, veganska och råa.

Jag äter ungefär 70% raw idag och jag tror verkligen att det har varit en viktig pusselbit i mitt läkande, min styrka och min höga energinivå. Levande föda håller mig vid liv!

Raw food has really become a hype resent years although it has obviously always been a part of the diet for most of us. The definition of raw food is, simply put, natural, unprocessed  foods not heated above 42 degrees Celsius to keep all the nutrients. 

When growing up in the 80s the dinner salad was mostly tomatoes, cucumber and lettuce, no dressing. When I seriously started experiencing raw food and all the thousands of amazing varieties there are I was so thrilled. Not only are there so many different salads and dressings, you can also easily make almost all of your favorite foods raw and tasting so much more and fuller than their cooked, meat-/ and dairy stacked cousins. And I haven't even mentioned raw food junk food, a-mazing, sugar-, dairy, gluten free, vegan and uncooked. 

I eat about 70 % raw food today and I really believe it's one of the success factors for my healing, my strength and overall high energy. Living foods keeps me alive!

With all my love,

Helena

Superfoods - ett sätt att ge min kropp en extra fördel

När vi pratar om att läka genom vår kosten är det mycket snack om mat som vi ska utesluta för att kunna vara friska. Jag tror att det vi lägger till är lika viktigt, om inte mer viktigt. Det handlar om att ge kroppen den energi, de näringsämnen och de verkningsämnen som den behöver för att återfå sin naturliga balans. Förutom att boosta min kosthållning med hög kavalitativa, ekologisk, råa grönsaker och frukt så ger jag även min kropp superfoods. Det finns ingen enda gemensam definition av superfoods men den vanligaste är att det är mat med få kalorier, små mängder salt och socker men med massor av näringsämnen, antioxidanter och fibrer - med andra ord, den mest värdefulla mat du kan hitta. Bra exempel på superfoods är spirulina, blåbär, havtorn, acai, chlorella och chiafrön. Jag fyller mina smoothies med dem, toppar mina raw food rätter med dem eller äter dem bara som de är så ofta jag kan.

Jag ser superfoods som en kompensation för alla gifter och föroreningar min kropp utsätts för varje dag. Även om jag lever ganska rent så utsätts min kropp för angrepp via luften, mat jag äter på resande fot, genom att leva i stan, genom stress etc. Antioxidanterna i superfood funkar som en motpol mot och binder de fria radikalerna i föroreningarna jag får i mig. Så jag förser min kropp med ett extra försvar genom superfoods.

When talking about healing through your foods there's a lot of focus on what you need to take out in order to heal. I think the replacement is just as important, if not more. It's about giving the body the energy, the nutrients and the remedy to restore its natural balance.

Aside from boosting my diet with lots of high quality, organic, raw fvegetables and fruits I also gift my body with superfoods. There's no one definition of what a superfood is but the most common one is that it's foods with a few calories, salt and sugar and high levels of nutrients, antioxidants and fibers - in other words, the most nutritionally valuable foods you can find. Good examples of superfoods are spirulina, blueberries, buckhorn, acai, chlorella and chia seeds. I boost my smoothies or raw food dishes with them, or just eat them plain as often as I can.

I see superfoods as a compensation for all the toxins my body is exposed to everyday. Even though I live a fairly healthy life with clean foods I inevitably get exposed to toxins via the air, the food I eat when travelling, by living in a city, by stress etc. All the antioxidants in the superfoods helps counteract and bind the free radicals from the toxins. So I provide my body with extra defense when eating superfoods.

With all my love,

Helena