meningsfull

To whom much is given, much is also required

Jag har hört någonstans att av alla generationer som har levt på den här planeten är vår den mest priviligerade när det kommer till resurser och bekvämlighet. Och av de människor som vandrar här idag är jag en del av de 4% av världsbefolkningar som har mest förmåner och tar del av den största delen av de totala tillgångarna. Materiella ting gör förstås ingen lycklig, men, jag har haft förmånen att växa upp i en trygg miljö, jag har fått utbilda mig, jag har fått resa och få perspektiv och jag får gå och lägga mig varje kväll i en varm säng och jag behöver inte gå hungrig. Det gör mig löjligt priviligerad. Jag är däremot inte övertygad om att vår del av världen är lyckligare eller lever mer meningsfulla liv än andra, mindre priviligerade delar av världen. Lycka handlar ju inte om saker. Jag tror inte ens att lycka handlar om något utanför oss själva. Men, jag har mycket bättre förutsättningar än de flesta att göra vad jag vill av mitt liv, att åstadkomma något fantastiskt.

Jag vet att jag kan bli något fantastiskt och att jag kan bidra till mycket gott i den här världen och för mig känns det som en plikt (i den mest positiva bemärkelsen) att använda alla mina erfarenheter och privilegier i den riktningen.

I've heard that of all the generations that have ever lived on this planet ours is the most privileged when it comes to material resources and comfort. And out of the people that live today I'm part of the 4 percent of the world population that have the most benefits and take part of the larger part of the total finances. Of course, material things does not make one happy. But, I've had the opportunity to grow up in a safe environment, to educate myself, to travel and get perspective and I do get to go to sleep every night in a warm bed and I don't have to go hungry. That makes me ridiculously privileged.

However, I'm not sure that our part of the world are happier or live more meaningful lives, than other, less privileged parts of the world. Happiness is not about things. I don't even think it's about anything outside of ourselves. But, I do have much better circumstances than most to do whatever I want with my life, to be something great to this planet.

I know that I can be something great and that I can contribute to a lot of good in this world and I feel it's my duty to use all my experiences and privileges in that aim.

IMG_3723 With all my love, Helena