mål

Goals with soul

Sedan jag läste Danielle Laports underbara bok "Desire Map" har jag ett annat förhållningssätt till målsättning. Jag gillar fortfarande att sätta upp mål eftersom jag är en sådan typ av person, men jag gör det utifrån ett annat perspektiv. Jag börjar med att ställa mig frågan Vad behöver jag göra för att få känna det jag vill känna?. Det är så enkelt egentligen, men vi börjar ofta ifrån andra hållet. Vi sätter upp mål om att kunna bo i det där huset, köpa den där bilen, träffa den där partner, ha den där kroppen eller få det där jobbet, för att vi tror att just det ska få oss att känna det vi vill känna; frihet, trygghet, styrka, hälsa, kreativitet, självständighet, närhet, samhörighet, betydelsefullhet eller vad det nu är vi söker. Vi har fått det om bakfoten. Ofta när vi väl når de där målen så infinner sig inte ens känslan som vi längtat så mycket efter, och då måste vi rusa vidare till nästa mål. 

Om vi vänder på det, tar reda på vad det är för känslor vi vill uppleva, våra core desired feelings, kan vi säkerställa att vi gör sådant idag som hjälper oss att få känna dem. En av mina core desired feelings är inspiration. Varje morgon när jag går upp så blir jag påmind (eftersom jag skrivit upp mina core desired feelings på badrumsspegeln) och jag kan göra olika val under dagen som ger mig den känslan; engagera mig i ett samtal med en intressant person, lyssna på en podcast eller läsa en bok, gå ut och observera världen runtomkring mig med nyfikna ögon. Att känna till vilka känslor som är viktiga för oss gör så otroligt stor skillnad för hur vi upplever varje dag. 

Så, när jag nu satt ner mina mål för året så var det utifrån ett annat perspektiv. Vilka mål/önskningar/förhoppningar kan jag sätta upp för att jag ska få känna det jag vill känna varje dag? Vad kommer de, dagliga valen, för att få känna de jag vill känna, att leda till under ett år? Varför är just de målen viktiga för mig och vilka specifika känslor pekar de mot?

Om du jobbar med målsättningar i ditt liv kan verkligen rekommendera den här ingången. Vad behöver du göra för att få känna det du vill känna?  

  Kolla in Danielles hemsida och läs boken!

Med all min kärlek, Helena